Značení dokumentace dle IEC 61355

Header menu 2

Značení dokumentace dle IEC 61355

Mezinárodní standard značení dokumentace aplikovaný v EB.

Problematika

Kompletní dokumentace projektovaných celků, ať se jedná o malá zařízení nebo velké technologie v investiční výstavbě, obsahuje dokumentaci různých profesí. Každá ze zúčastněných profesí má ve značení dokumentů svoje specifika a zvyklosti. Aby dodaná dokumentace vytvářela jeden logický a přehledný celek, tak je nutné mít předem nadefinovaná pravidla značení.

Způsobů uceleného značení může být několik a lze je individuálně vytvářet na základě různých požadavků, nicméně lze využít již hotovou evropskou a do ČR převzatou normu IEC 61355 (ČSN EN 61355). Tato norma vznikla pro účely jednotného značení typů dokumentů a zahrnuje všechny technické oblasti.

 

Řešení

Platforma EB není pevně vázána na žádný předdefinovaný styl značení dokumentace a je v tomto směru plně uživatelsky otevřená. Standardně je doporučeno použít mezinárodně srozumitelný styl dle zmiňované normy IEC 61355, který lze v případě potřeby doupravit dle dalších požadavků, např. na detailnější strukturu značení. V případě požadavku investora či uživatele lze ovšem aplikovat jakýkoli jiný styl značení.

Přínosy

  • Bezproblémová aplikace stylu značení dokumentace dle mezinárodního standardu IEC 61355.
  • Možnost automatizace tvorby a kontroly správného značení dle IEC 61355.
  • Jednoduchá a rychlá změna označení celé skupiny výkresů.
  • Jednodušší kooperace mezi jednotlivými projekčními dodavateli.
  • V případě požadavku je možno bezproblémově využít jiný způsob značení dokumentace.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám