Řízený proces připomínkování (ECM modul)

Header menu 2

Řízený proces připomínkování (ECM modul)

Rychlejší, jednodušší a průhlednější připomínkování předávané dokumentace s dohledatelnou historií a souvisejícími poznámkami.

Problematika

V průběhu kontrolního procesu často vzniká v rámci schůzek vícero verzí zápisů s připomínkami, které jsou sdíleny účastníkům a nejsou mnohdy aktuální. Často se připomínky „shromažďují“ v rámci jednoho textového nebo tabulkového dokumentu, jehož aktualizace podléhá lidskému faktoru. Důsledkem jsou dlouhé a neefektivní schůzky, které časově zatěžují všechny účastníky a mnohdy dochází i k opomenutí důležitých připomínek.

Dalším významným negativním bodem je častá nedohledatelnost správných dat (e-maily, XLS tabulky apod.) umístěných na různých PC zúčastněných a jejich časová návaznost.

Řešení

V ECM modulu má každý uživatel (účastník procesu) přístup k dokumentaci v reálném čase. Zde je možné vkládat připomínky ke všem částem dokumentace v rámci projektu, bez potřeby organizovaných schůzek. Předem definovaný správce projektu následně koordinuje celý proces a přiřazuje stavy k jednotlivým připomínkám (jaké budou odeslány dodavatelům a které zůstanou jako interní poznámka).

Přínosy

  • Eliminace časově a organizačně náročných jednání.
  • Zrychlení a zjednodušení připomínkovacího procesu.
  • Odstranění ztrát připomínek v průběhu procesu.
  • Možnost vložení připomínky k dokumentu grafickou formou.
  • Dostupnost historie všech připomínek nad celou dokumentací s navigací z připomínky k danému dokumentu.
  • Odbourání často nedohledatelné komunikace mimo systém (e-maily, XLS soubory apod.).

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám