Revision Management

Header menu 2

Revision Management

Proces změny grafických i alfanumerických dat v projektu a verzování dokumentů pod transparentní kontrolou.

Problematika

Každý projektant nebo uživatel dokumentace v dnešní době ví, že se zpracováním a užíváním dokumentace souvisí jedna jistota – dokumentaci budou provázet změny. Změny byly, jsou a budou… a často jsou nepředvídatelné a přináší celou řadu problémů.

Změny přicházejí v období návrhu, zprovozňování i následného užívání zařízení. Zjištění těchto změn, jejich přehled a související verzování dokumentace nelze efektivně provádět bez vyspělé správy revizí.

Se stále rostoucí složitostí návrhu a provozu zařízení, na kterých se často souběžně podílí různé profese, je skutečným rizikovým faktorem uložení dat v souborovém systému. Revize dokumentace respektující pouze grafické změny ve výkresech je dnes již naprosto nedostačující. Mnoho dat je zapsáno v atributech symbolů a objektů (v databázi projektu) a proto je důležité, aby správa revizí pracovala i s těmito daty.

 

Řešení

Modul Revision Management využívá výhody plně databázové platformy EB.  Jako jediný zdroj jsou využita data v databázi, kde jsou uloženy všechny informace o změnách. Tato unikátní vlastnost zaručuje jasné sledování a číslování všech změn a to bez ohledu na to, zdali změna proběhla v grafické části projektu nebo v datech, která nejsou na výkresech zobrazena.

Jednotlivé stavy (revize) zaznamenané pomocí tohoto modulu lze následně porovnat. EB zobrazí přehlednou tabulkovou formou změny mezi jednotlivými revizemi (vloženo – odstraněno – změněno) nebo PDF formou výkresů se značkami revizí (obláčky) a popisem změny.

 

Přínosy

  • Inteligentní správa změn v projektu s automatickým (uživatelsky nastavitelným) číslováním revizí.
  • Detekce grafických změn v dokumentech i změn v atributech symbolů a objektů.
  • Snadné vzájemné porovnání jakýchkoli dvou revizí s vyznačením změn.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám