Výpočet délek vodičů a kabelů

Header menu 2

Výpočet délek vodičů a kabelů

Automatický výpočet délek vodičů a kabelů pro kabelové svazky.

Problematika

Pro správnou výrobu kabelových svazků je potřebné znát délku jednotlivých vodičů a kabelů. Pro zanesení těchto údajů do dokumentace je nutné provést jejich výpočet. Ruční výpočet u komplikovaných svazků je ovšem značně složitý, zdlouhavý a zahrnuje velké riziko vzniku chyb.

 

Řešení

Při vzrůstající složitosti aplikací a tlaku na rychlost výroby se ruční počítání délek jeví jako silně neefektivní a neekonomické. Pro značné zjednodušení a urychlení je do Engineering Base implementováno makro, které na základě zadaných délek segmentů a přídavných délek vodičů konektorů v topologii svazku provede tento složitý výpočet automaticky.

Přínosy

  • Odpadá ruční vyhledávání trasy vodičů v topologii a určení jejich délky.
  • Velká časová úspora při návrhu svazků a dodání dokumentace výrobci.
  • Kontrola umístění zapojených konektorů svazku v topologii.
  • Minimalizace chyb.

 

Engineering Base - výpočet délek vodičů a kabelů

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám