Mobility

Engineering Base jako platforma pro projektování elektroinstalace letecké, kolejové, automobilové a satelitní techniky a výrobu kabelových svazků.

Čemu čelíte:
 • Složité elektroinstalaci letounu, zahrnující různé oblasti a systémy (avionika, hydraulika, kabelové svazky).
 • Vysokým nárokům na rychlost vydávání výrobní dokumentace kabelových svazků.
 • Nárokům na elektromagnetickou kompatibilitu.
 • Požadavkům na souběžné práce a výměnu informací mezi elektro a strojními konstruktéry v různých fázích vývoje letounu.
Jak Vám platforma EB pomůže:
 • Komplexní dokumentací pro různé typy systémů v jednom datovém modelu včetně fluidních schémat.
 • Zrychlením zpracování dokumentace kabelových svazků pomocí automatických výpočtů délek vodičů a výběru kontaktů.
 • Trasováním vodičů a kabelů dle požadavků na EMC/EMI.
 • Aktuálností dat a minimalizací chyb při tvorbě digitálního prototypu pomocí komunikace s 3D systémy.
Čemu čelíte:
 • Požadavkům na rozdělení projekčních (logická schémata) a elektro konstrukčních (fyzické provedení obvodů) činností.
 • Potřebě rozdělit projekt z hlediska referenčního značení na funkční celky a lokality.
 • Nutnosti přizpůsobit výstupy dokumentace v závislosti na typu zakázky a zákazníka.
 • Nepřehlednosti a komplikovanosti evidence změn (revize) dokumentace.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Výraznou časovou úsporou při doplnění projekčních schémat o konstrukční prvky nutných pro výrobu.
 • Tvorbou struktury projektu z pohledu zařízení, funkce a lokality (IEC 81346) a zvýšením přehlednosti celého projektu.
 • Možností generování specifické výstupní dokumentace pomocí standardních postupů dle požadavku zákazníka.
 • Plnou kontrolou nad změnami a jejich dopadem za pomocí změnové a revizní funkce.
Čemu čelíte:
 • Náročné tvorbě a následnému udržování servisní a výrobní dokumentace bez vazeb v rámci projektu.
 • Potřebě souběžné práce více uživatelů na jednom projektu.
 • Požadavkům na zpracování vícejazyčné dokumentace nebo tisk jednojazyčné dokumentace v různých jazykových verzích.
 • Časové náročnosti při složitém dohledávání a „párování“ objektů do kusovníků.
 • Složitým úpravám stávající dokumentace a výstupů.mmmm
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Kompletní dokumentací – výrobní a servisní dokumentace se vzájemnými vazbami v rámci jednoho projektu.
 • Multi-uživatelským přístupem – možností týmové práce v projektu.
 • Snadnou vazbou textů na slovníkové výrazy s možností tisku požadované jazykové mutace servisní dokumentace.
 • Automatickým výběrem kontaktů minimalizujícím chybovost a zvyšujícím časovou efektivitu na zpracování kusovníků.
 • On-line vazbami mezi logickými schématy zapojení a výstupy snižují chybovost a časovou náročnost.
Čemu čelíte:
 • Potřebě standardizace.
 • Velkému časovému tlaku na vydávání a udržování revizní dokumentace.
 • Aktuální dokumentaci obvodových schémat bez vazeb na výstupní data.
 • Časové náročnosti při složitém dohledávání objektů v rámci projektu během zpracování dokumentace.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Jednotným stylem projektů pomocí správce typových zapojení.
 • Jednoduchým změnovým řízením včetně možnosti porovnání s předchozím stavem.
 • On-line vazbami mezi logickými schématy zapojení a výrobní dokumentací pro kabelové svazky včetně výstupů.
 • Okamžitým vyhledáváním komponent v rámci projektu z pohledu lokality a funkce.
Čemu čelíte:
 • Vysoké časové náročnosti zpracování nabídek pro výrobu kabelových svazků.
 • Obrovskému množství údajů, které je třeba kvalitně a rychle zpracovat a vytvořit správný technologický postup.
 • Trendu customizované výroby dle přání zákazníka – co kus to originál.
 • Složitým a zdlouhavým změnám v dokumentaci.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Efektivním generování cenových nabídek v řádově kratších časech oproti standardnímu ručnímu zpracování.
 • Automatickým vytvořením dokumentu pro technologický postup kabelového svazku.
 • Rychlými úpravami zapojení a topologie svazků dle požadavků zákazníka umožňující snížení nákladů na přípravu výroby.
 • Jednoduchou tvorbou nové verze dokumentace na základě změny zadání svazku.

Vlastnosti EB platformy oblast Mobility

Pro odvětví leteckého průmyslu, kolejových vozidel, automobilové techniky a samostatných výrobců svazků jsou k dispozici funkcionality pro detailní řešení jednotlivých projekčních a konstrukčních oblastí.

Aktuality v této oblasti

První Signální, a.s.: Zkušenosti z výběru elektro-projekčního software

Vývoj, výroba a servis dveřních systémů pomoci Engineering Base

EB: Rychlejší přístup k novým verzím a funkcím

Terénní autobus Torsus Praetorian v Engineering Base!

Engineering Base a Citrix - certifikovaná spolupráce

Elektroinstalace letounu v jedné databázi

Technodat Elektro - Engineering Base a jeho využití v dopravní technice

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám