Seminář „Harness Manufacturing Day“

Header menu 2

Seminář „Harness Manufacturing Day“

Seminář v Ingolstadtu byl příležitostí pro setkání konstruktérů a výrobců kabelových svazků.

Společnost AUCOTEC AG jako přední dodavatel inženýrských řešení uspořádal dne 30. září v konferenčním centru automobilky AUDI seminář, na který sezvala zástupce firem zabývající se konstrukcí a výrobou kabelových svazků.

Tato akce byla zaměřena na vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti neustále narůstající složitosti kabelových svazků a to jak u osobních, tak i užitkových vozů. Jednotliví přednášející z firem AudiMAN Trucks&Buses a výrobce kabelových svazků PKC Segu za velkého zájmu přihlížejících prezentovali na svých vystoupeních vzájemně odlišné požadavky.

Více prostoru pro inovace

Reinhard Prechler, vedoucí vývoje kabelových svazků, EMC a antén ve spol. AUDI AG představil svou vizi kabelových svazků budoucnosti. „Kabelové svazky jsou základem stabilního a spolehlivého elektrického inženýrství v automobilovém průmyslu, přičemž struktury svazků jsou velmi variabilní„, vysvětluje.

Kromě rostoucího počtu modelových řad obsahuje každý kabelový svazek také obrovské množství výbavových variant, které musí být konstruktéři schopni zvládnout. Pan Prechler vidí řešení v lepší integraci jednotlivých procesů a metod, stejně jako v ustálení počtu dodavatelů. Větší nadhled na tento proces by zajisté vedl k lepšímu zajištění projektu. „Vytváří se tím větší prostor pro inovace”, říká Prechler, který se rovněž snaží o užší spolupráci mezi OEM (výrobci automobilů), dodavateli a externími poskytovateli služeb.

Mistr ve využití variant

MAN Trucks & Buses je pro konstruktéry autobusů výzvou 6,8 km vodičů ve svazku vážícím kolem 160 kg. Vysoká míra individuality autobusových projektů vedla k obrovskému počtu rozdílných kabelových svazků.

Po zavedení svazků vyráběných dle konkrétní konfigurace došlo v rámci jedné zakázky ke snížení počtu svazků ze 180 na asi 70. „Při výrobě konfigurovatelných svazků máme lepší přehled o struktuře kabelového svazku a v případě změny je také mnohem snazší vysledovat zařazení jednotlivých prvků výbavy ve svazku”, vysvětluje Herbert Schäfer – vedoucí vývoje elektrických a elektronických systémů ve společnosti MAN a dodává: „Konfigurovatelné kabelové svazky jsou výzvou pro konstruktéry především v případě změn jednotlivých výbavových prvků svazku požadovaných ze strany výrobce”.

Podle jeho názoru, přechod na konfigurovatelné svazky vyžaduje preciznost a vysokou úroveň práce s dokumentací. Centrální správa vysoce kvalitní dokumentace musí být základem!

Myšlení v podmínkách výrobních modulů

Lothar Schilling – technický ředitel společnosti PKC Segu Systemelektrik GmbH jasně přednesl pohled ze strany výrobce kabelového svazku. Ve své prezentaci naznačil, že při návrhu kabelových svazků ze strany OEM společností jsou stěží brány v úvahu výrobní aspekty. „Od zákazníků dostáváme funkčně orientovanou dokumentaci, ale musíme přemýšlet v podmínkách výrobních modulů”, říká.

V datech od OEM firem se těžko provádějí změny zohledňující technologii výroby. Podle Schillinga vyžaduje tento proces efektivnější komunikaci OEM firmy s výrobcem a vysoce transparentní řízení změn.

Správná cesta

Prezentované požadavky jsou důležitým ukazatelem pro vývojové centrum společnosti AUCOTEC a potvrzením, že jsou na správné cestě.

Produktový manažer Reinhard Knapp představil jako vhodné řešení plně databázovou platformou Engineering Base, která sdružuje veškeré informace, změny a vazby po celou dobu a pro všechny zúčastněné strany v rámci jedné databáze. Při použití této platformy je použit plně otevřený a dostupný datový model, který umožňuje využít účinné kontroly během konstrukce.

Knapp také vysvětlil, že tato platforma poskytuje výrobcům možnost rychle a provázaně převzít OEM data do jejich vlastních výrobních modulů.

Standardizace místo kopírování

Během přestávek se přednášející a hosté v menších skupinách podělili o své zkušenosti. „I v dnešní době musíme stále výkresy kopírovat. Nejenom, že Engineering Base eliminuje potřebu takovéto práce, ale také že podporuje práci s kompletní logikou zapojení, nám značně zjednodušuje práci”, je názor jednoho účastníka z výrobní oblasti. Názor dalšího zástupce výrobce kabelový svazků ohledně správy a řízení změn: „Jako jedinou možnost vidím sdílenou databázi”.

„Pokud jsou data předána výrobci ve standardizovaném a výrobci odpovídajícím formátu bez chyb a následného zpoždění způsobeného ruční prací, tak může narůst kvalita naší práce”, říká expert z výrobce sportovních vozů.

A na závěr jeden účastník, který poskytuje inženýrské služby jak pro výrobce automobilů, tak i pro výrobce kabelových svazků, shrnul konferenci takto: „Dnes jsem viděl, jak může vypadat efektivní propojení práce mezi oběma stranami a jak velký existuje potenciál pro zvýšení účinnosti a kvality”.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám