Vývoj, výroba a servis dveřních systémů pomoci Engineering Base

Header menu 2

Vývoj, výroba a servis dveřních systémů pomoci Engineering Base

Projektování v Engineering Base zjednodušuje proces návrhu a výroby dveřních systémů v kolejové dopravě.

Společnost Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co. (Kangni) je inovativní čínská společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a technickým servisem dveřních systémů železniční dopravy. Ve své zemi má již déle než deset let 50% podíl na trhu a podle zprávy SCI, činí její celosvětový tržní podíl cca 30 %. Společnost vyváží své produkty do více než deseti zemí, jako jsou Francie, Kanada, USA, Turecko atd. a je strategickým partnerem a dodavatelem společností China CRRC, Bombardier, ALSTOM a Siemens.

Úzká místa při návrhu dveřního systému

Při použití tradičního projekčního softwaru nebyl návrh dveřního systému efektivní. Nízká efektivita se projevovala především v následujících aspektech:

  • nízký stupeň automatizace projektování a nesoulad dat v projektu,
  • neefektivní správa dat a jejich chybovost,
  • chybějící standardní knihovna symbolů a elektronický katalog přístrojů,
  • dokumentaci určenou pro cizí trhy nebylo možné jednoduše a rychle přeložit,
  • problematická byla také integrace na další firemní IT aplikace (ERP/PLM …).

V současnosti již většina světových výrobců z oblasti kolejové dopravy používá pro zpracování elektro dokumentace a návrhů kabelových svazků databázové projekční systémy. Stejnou cestou se vydala i společnost Kangni, která zvolila platformu Engineering Base (EB). Důvody výběru EB byly zejména její standardní SQL databáze, dále plně otevřené rozhraní API a úspěšné reference od uživatelů v tomto odvětví.

Přirozená spolupráce

Vývojové oddělení používá EB pro zpracování projekčního návrhu tzn. schémat zapojení, ze kterých jsou automaticky generovány seznamy, sestavy přístrojů a čísel vodičů. Je zde také využívána integrace mezi EB a PLM, kdy na jedno kliknutí jsou z EB do PLM systému nahrány konstrukční výkresy a kusovník. Následně jsou v PLM s těmito daty dokončeny související firemní procesy.

Oddělení technologické konstrukce používá EB v integraci mechanického 3D softwaru. Z 3D modelu kabeláže jsou tak získány přesné délky vodičů, které jsou přeneseny do EB a tam je následně vygenerován odpovídající seznam vodičů s potřebnými mechanickými parametry. Tento seznam je importován do stříhacího stroje, který provede automatické nastříhání, odizolování a očíslování vodičů. Výsledkem zefektivnění těchto procesů je úspora 12 pracovníků.

Na základě využívání společné databáze a efektivní správy dat EB umožňuje pracovníkům v oddělení vývoje a interních procesů sdílet data na stejné platformě a snadno zpracovat dokumentaci včetně provádění dodatečných změn. Jediný zdroj dat tak zajišťuje soulad projektových dat obou oddělení a snižuje chybovost v dokumentaci. Vysoký stupeň automatizace navíc zvyšuje výrazně celkovou efektivitu přípravy výroby.

Neustále je co zlepšovat

Po úvodní automatizaci a zjednodušení projekčního a konstrukčního procesu se Kangni dále zaměřuje na další automatizaci v generování provozních dokumentů a pokynů v přípravné fázi výroby. Cílem je postupné zvyšování efektivity práce a minimalizace ručních zásahů do vývoje. Platforma EB díky své otevřenosti a možnostem customizace dle potřeb zákazníka dovoluje Kangni postupně se formovat jako firma světového rozsahu.

 

 

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám