Efektivnější elektro projekce ve Škodě Transportation

Header menu 2

Efektivnější elektro projekce ve Škodě Transportation

Významná česká společnost modernizuje svoje inženýrské procesy za pomoci platformy Engineering Base.

Společnost Škoda Transportation a.s. již více než 150 let úspěšně vyvíjí a vyrábí vozidla pro městskou hromadnou dopravu a železnici – trolejbusy, tramvaje, hybridní vozidla pro ekologickou místní dopravu, nízkopodlažní vlaky, vlaky a lokomotivy. Škoda Transportation a.s. dodává tato vozidla do celého světa a mimo vlastních kapacit v České republice je navíc zastoupena dceřinými společnostmi a společnými podniky v Německu, Finsku, Maďarsku, Rusku a USA.

S podporou společnosti TECHNODAT se již v roce 2005 rozhodlo o nasazení softwaru RUPLAN pro zpracování dokumentace elektrických schémat lokomotiv ČD, ČD Cargo, ZSSK a tramvají pro Prahu a Rigu.

V době, kdy je však stále rostoucí tlak na rychlejší dokončení projektů a dodání vozidla v co nejkratší době, rozhodla společnost Škoda Transportation a.s. podniknout další krok pro modernizaci svých inženýrských procesů. Výsledkem byl přechod z elektro CAD/CAE systému na plně databázovou platformu Engineering Base (EB).

Nový systém měl významně snížit manuální zpracování a přenos dat a důsledně koordinovat projekty, které vznikaly v závislosti na volné inženýrské kapacitě na různých místech v rámci skupiny Škoda. Dalším cílem bylo optimalizovat dokumentaci elektrických konstrukčních schémat a odpovídajících výrobních dat. Nová platforma měla být také použita ke standardizaci stále odlišného projekčního prostředí a zvyklostí v dceřiných společnostech a umožnit jim, aby v rámci jednoho software uspokojily potřeby různých oddělení od projektování vozidla přes konstrukci až po výrobu a servis.

Pro volbu EB byly nakonec rozhodující zejména tyto faktory:

  • otevřenost systému
  • podpora týmové práce
  • možnost použít jeden nástroj vícekrát v různých typech dokumentace (funkční, konstrukční a přehledová schémata)
  • uživatelsky přívětivé prostředí pro kreslení a tabulkové zpracování
  • jednoduchý převod dokumentace do jiné jazykové mutace

V Engineering Base pak byla následně zpracována kompletní elektro dokumentace vlakové soupravy projektu NIM Expres pro Deutsche Bahn.

V porovnání s předchozím způsobem zpracování dokumentace je u EB nutno zmínit i další hlavní výhody:

  • práce s pracovními seznamy (třídění, řazení, filtrování a možnost hromadných úprav dat)
  • rozdílové pracovní seznamy při provádění změn
  • online zobrazení provedených změn ve všech dokumentech a reportech
  • inteligentní PDF s možností vyhledávání a vazeb

Na základě zkušeností z pilotního projektu se rozbíhá další implementace EB ve Škodě Transportation směrem k detailnímu zpracování dokumentace kabelových svazků, včetně návaznosti na jejich 3D modely v softwaru Catia. Další možnou oblastí rozvoje je i interface mezi EB a PLM systémem Smarteam.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám