KONRAD Forsttechnik GmbH: Vývoj a výroba strojů pro těžbu dřeva

Header menu 2

KONRAD Forsttechnik GmbH: Vývoj a výroba strojů pro těžbu dřeva

Společnost KONRAD je specialista na projektování lesního inženýrství a pro zpracování dokumentace si zvolil platformu Engineering Base.

KONRAD Forsttechnik GmbH z Rakouského Preiteneggu má svoje vlastní vývojové centrum, které obdrželo celou řadu ocenění. Rodinný podnik tvořený 90 zaměstnanci vyvíjí a vyrábí ročně okolo 260 speciálních strojů pro těžbu dřeva. Jednou z hlavních priorit těchto strojů je jejich průchodnost v terénu s těžkým přístupem jako jsou srázy nebo mokřiny a bažiny. Celkový export činí 60%, stroje jsou prodávány hlavně ve střední Evropě, ale také do Jižní Afriky, Malajsie, Brazílie nebo na Sibiř.

Složitá technologie –> jednoduchá manipulace

Technické přednosti strojů KONRAD jako jsou samostatné řízení jednotlivých kol, dálkově ovládaný jeřáb, technologie pro automatické řezání na požadovanou délku, využití velkého množství elektroniky v obslužné kabině nebo pro řízení lanovkového vozíku, vyžaduje inovativní a spolehlivý projekční nástroj.

Jelikož používání těžební techniky je z 90% externími uživateli, tak jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a srozumitelnost dokumentace. Po pečlivém průzkumu trhu se technici firmy KONRAD rozhodli pro platformu Engineering Base.

Sofistikovaný hydraulický systém, například kontinuálně se otáčející jeřáb a také kompletní elektrotechnika musí být snadno ovladatelné s možností rychlé opravy přímo v terénu. Dřevorubci obvykle nejsou odborníci na elektrotechniku a elektroniku a často pracují mimo civilizaci. Proto bylo důležitým kritériem, aby jednotlivá technická řešení byla v dokumentaci reálně zakreslena a také na strojích snadno přístupná.

Další výhodou bylo že Engineering Base používá MS VISIO které má intuitivní ovládání. „Stalo se mi, že jsem s EB nějaký čas nepracoval“, říká Gerhard Kreutzer, zodpovědný za projekci v Engineering Base. „Ale díky snadnému ovládání jsem se rychle zorientoval a mohl ve známém prostředí znovu začít pracovat“.

Obrovský zisk v čase

Vzhledem ke složitosti technologie vyvíjených strojů, jsou pro samotné projektování důležité podpůrné funkce projekčního nástroje. Engineering Base skóruje zejména s jeho databázovou architekturou. Ta totiž umožňuje vysoce efektivní opětovné použití již jednou připravených typových modulů. „Zpočátku se zdálo, že zpracování vlastních symbolů vyžaduje značné úsilí. Nicméně jakmile jsou v databázi připraveny potřebné symboly a zapojení typových modulů, tak úspora pracovního času je obrovská“, říká specialista inženýringu. „Uživatelsky volná práce se symboly a typovými moduly jsou funkce, které nás přesvědčily“, shrnuje Gerhard Kreutzer.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám