Stroje KOMAX a optimalizace procesu zpracování svazků

Header menu 2

Stroje KOMAX a optimalizace procesu zpracování svazků

Implementace rozhraní platformy Engineering Base na třídění vodičů pro střihací stroje.

Specialisté společnosti TECHNODAT připravili na základě požadavku svého zákazníka společnosti EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o. další rozhraní pro efektivnější výrobu kabelových svazků. Cílem této implementace byla optimalizace třídění jednotlivých vodičů pro střihací stroje KOMAX v závislosti na způsobu jejich následného zpracování.

Základní definice vodičů a nástřihových tabulek probíhá v Engineering Base (EB) a na základě těchto dat se vytvářejí střižné plány pro střihací stroj KOMAX.

Doposud byl proces stříhání vodičů a jejich následného zpracování řízen dle svazků. Po vlastním odstřihnutí vodičů proběhlo odpovídajícími pracovníky jejich ruční roztřídění a přemístění na pracoviště, kde se provádí další zpracování, např. osazení konektorem. Nedílnou součástí tohoto pracovního procesu je ruční práce, která je časově náročná. Z tohoto důvodu se zákazník rozhodl k optimalizaci procesu.

Nyní je pomocí nového rozhraní celý proces stříhání řízen dle druhu následného zpracování vodičů. Postupně jsou v dávkách stříhány vodiče, které mají stejný způsob zpracování. Tímto odpadá operace ručního roztřídění vodičů a dochází tak k nezanedbatelným časovým úsporám.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám