Integrace Engineering Base a konfigurátoru kabelů LAPP

Header menu 2

Integrace Engineering Base a konfigurátoru kabelů LAPP

Unikátní propojení platformy Engineering Base a výrobků společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.

Při zpracování projektu definuje projektant i reálné prvky od konkrétních výrobců – kabel, svorku, jistič, motor apod. Tyto prvky, které obsahují jak symboly pro grafickou reprezentaci na listech, také obsahují i atributy s daty. Hodnoty atributů je možné přiřazovat z tzv. katalogů (databank). Základem je mít v katalogu používaného elektro-projekčního systému připraveny odpovídající záznamy popisující daný prvek s potřebnými daty – atributy (např. objednací číslo, typové označení, popis, rozměry, technická data, cena apod.).

Problém s vyhledáváním a aktualizací

Sortiment vyráběných produktů je u mnoha výrobců značně rozsáhlý. Navíc výrobci ho neustále obměňují. Snahou projektantů je používat nejenom již “zaběhnuté“ prvky, ale i nově nabízené a aktualizované. S tím jsou spojeny otázky, jak tyto nové prvky nejjednodušeji začlenit do svých katalogů a také, jak v širokém sortimentu výrobce vyhledávat.

Dostupnost dat u výrobců

Výrobci udržují svůj sortiment často v interním ERP systému a následně ho zpřístupňují zákazníkům v elektronické podobě formou PDF/XLS katalogů, seznamů či jednoduchých vyhledávačů na vlastních WEBových stránkách. Ti vyspělejší z nich, jako je např. společnost LAPP, nabízí zákazníkům možnosti vyhledávání pomocí inteligentního konfigurátoru.

Propojení LAPP konfigurátoru a Engineering Base

Výsledkem spolupráce společností LAPP a TECHNODAT je propojení platformy Engineering Base a konfigurátoru kabelů spol. LAPP, který je dostupný formou e-shopu na jejich WEBových stránkách. Projektant se při definici typu kabelu připojí z Engineering Base na WEBový e-shop, a zde vyhledá konkrétní typ kabelu. V okamžiku, kdy je již daný typ vložen v katalogu, systém použije tento kabel. Pokud ještě vložen není, tak Engineering Base použije dostupná data pro atributy z e-shopu, vyzve projektanta k doplnění zbývajících dat a následně založí v katalogu nový záznam. Nový záznam je okamžitě použit v projektu na požadovaném objektu.

Ukázka makra na propojení Engineering Base a e-shopu LAPP

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám