Seminář o projekci kabeláže v oblasti letecké a satelitní techniky

Header menu 2

Seminář o projekci kabeláže v oblasti letecké a satelitní techniky

Zástupci významných firem se setkali na další semináři "Technology Day" kde prodiskutovali důležité otázky ve svém oboru.

Proběhl další „Technology Day“ společnosti AUCOTEC AG, kde specialisté významných firem – Airbus Defense & SpaceOHB System AGThales Alenia Space, Sysberry a CADPart seznámili posluchače s problematikou řešení stále složitější kabeláže v této oblasti.

Ve svých přednáškách se snažili odpovědět na následující otázky:

  • Jak za stejnou dobu rychleji a lépe naprojektovat kabeláž?
  • Existuje nějaký inženýrský software, který by nás neomezoval a dobře vyřešil naše workflow?

Centrální databáze jako bezpečné úložiště velkých dat

Všichni přednášející využívají inženýrskou platformu Engineering Base (EB) a ve svých přednáškách upozornili na potřebu ukládání a sdílení velkého objemu dat, které jsou potřebné při zpracování kompletních leteckých projektů. Zástupci společností Airbus, Thales a OHB System informovali o vlastních zkušenostech a přínosech nasazení této platformy. Partneři Sysberry a CADPart doplnili informace o jejich podpoře a integraci na 3D systémy. Výsledkem přednášek byla obecná shoda, že databázová podstata platformy EB je předpokladem pro efektivní zpracování projektů v této oblasti. Zárukou je dostupnost odpovídajících dat, která jsou nezbytná pro správný inženýring a to i při jejich velkém objemu.

„Srdcem projektu nejsou výkresy, ale data.“

Zástupce společnosti AUCOTEC, Uwe Vogt, zdůraznil potřebu změny: „Bez ní bychom stále používali technologii kluzáků od Otto Lilienthala starou 125 let. A vývoj v oblasti Industry 4.0 platí i v leteckém průmyslu.“ Nárůst složitosti, zkrácení časů pro vývoj a výrobu a tlak na snížení ceny je potřebné zahrnout do způsobu vývoje nových výrobků. Cílem je mít jeden datový model, jehož údaje budou dostupné pro všechny účastníky vývojového procesu. Tento datový model musí umožnit všem zúčastněným souběžnou práci, a to napříč různými obory. Jakékoli změny se musí provádět jen na jednom místě a musí být ihned dostupné pro všechny zúčastněné.

Od systémového inženýrství k výrobě

Jednotlivé firmy používají různé způsoby vývoje jejich výrobků. Přednášející to ilustrovali na praktických příkladech, kdy bylo vidět jak otevřená a přizpůsobitelná je práce s platformou EB. Mezi výhodami využití této platformy zaznělo např.:

  • flexibilita a volnost při vývoji výrobku
  • možnost změny pracovních postupů
  • minimalizace ruční práce
  • automatizace určitých kroků apod.

Všechny tyto výhody ušetří čas a zlepší kvalitu dat použitých pro všechny specialisty podílející se na vývoji a výrobě letadel, satelitů či raketoplánů.

Přizpůsobení systému a integrace 3D systémů

Významné snížení podílu ruční práce byla potvrzena zástupcem společnosti Sysberry, která je poskytovatelem inženýrských služeb v oblasti leteckého průmyslu. Pro tuto společnost bylo hlavním přínosem snadné přizpůsobení platformy EB dle specifických požadavků zákazníka. Společnost CADPart se zaměřuje na integraci elektrického a mechanického návrhu svazku. Využívají při tom modul Harness Integration Manager (HIM), který umožňuje automatickou obousměrnou výměnu dat mezi 2D a 3D modely. Podle CATIA odborníků jsou takto elektrotechnika a strojírenství vybaveny příslušnými funkcemi a mohou spolupracovat v rámci jednoho vývojového procesu.

Závěrem

Mezi účastníky byli nejen specialisté z oblasti vývoje ale např. i odborník v otázkách týkajících se letových kontrolních systémů a řízení procesů pro letecký průmysl, který byl příjemně překvapen počtem účastníků z nejrůznějších firem v leteckém průmyslu.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám