Efektivnější inženýring v námořní technice

Header menu 2

Efektivnější inženýring v námořní technice

Ponorková loděnice ThyssenKrupp Marine Systems spoléhá na standardizaci pomocí Engineering Base.

Hlavním předmětem podnikání HDW divize v ThyssenKrupp Marine Systems je návrh a konstrukce nejpokročilejších nejaderných ponorek pro německé námořnictvo a další partnery po celém světě. Od roku 2005 patří 175 let stará společnost z Kielu v severním Německu skupině ThyssenKrupp. Mimo výrobu high-tech ponorek zahrnuje portfolio společnosti i výrobu speciálních systémů a zařízení pro ponorky, renovaci a modernizaci ponorek a dále kompletní servis včetně souvisejících školení.

 

Efektivní propojení procesů

Narůstající komplexnost vývoje a konstrukce ponorek vyžadovala provést reorganizaci elektro projekce zahrnující přechod od mnoha samostatných souborů do jednoho integrovaného databázového systému. Požadavkem týmů, které zastupovali všechny obory (projekci, konstrukci a IT) bylo efektivnější spojení všech inženýrských procesů zajištěné přístupem do společné databáze. Engineering Base (EB) nejlépe splnil požadovaná kritéria a okamžitě nabídl více kvality a spolehlivosti ve svém datovém modelu a konzistenci informací. To je obzvláště důležité, protože různorodost použitých zařízení a délky projektu (až 7 let) má za následek vznik obrovského množství dat. V takovémto množství probíhá mnoho změn, které vyžadují u dat nejvyšší konzistenci. „EB pracuje velmi efektivně, protože při editaci v grafickém znázornění jsou veškeré změny automaticky přeneseny do všech ostatních reprezentací tohoto objektu“, vysvětluje Thomas Fraller, engineering expert z ThyssenKrupp Marine Systems.

Dobývání nových trhů

Změny lze zároveň velmi snadno přenést například na totožné sesterské lodě nebo celou modelovou řadu lodí. Thyssen-Krupp Marine Systems se opírá o fakt, že z důvodu integrity EB informací jsou ve střednědobém horizontu zaměstnanci a dodavatelé schopni spolupracovat v této databázi. A tak společnost zamýšlí integrovat EB hlouběji do procesu definice výrobku. EB má širokou škálu řešení díky mnohaletým zkušenostem společnosti AUCOTEC v procesním inženýringu a oblasti kabelových svazků. ThyssenKrupp Marine Systems vidí pro vývoj ponorek platformu EB jako strategický systém v oblasti elektro projekce a konstrukce.

Tým klíčových uživatelů

Klíčoví uživatelé všech příslušných oddělení byli při nasazení platformy EB proškoleni na úroveň aplikační podpory pro ostatní zaměstnance. „Přechod byl zpočátku obtížný“, přiznává Thomas Fraller, který vede tento tým klíčových uživatelů. „Dříve jsme pracovali velmi výkresově orientovaným způsobem. Dnes máme volnost výběru, jak a kde vytvářet jednotlivá data. EB navíc zobrazí všechny vazby. Na jednu stranu to umožňuje využít různých přístupů při tvorbě dokumentace, zatímco výrazně lepší konzistence dat ušetří spoustu času na straně druhé“, říká engineering expert. Od nejmenšího zařízení až po složité komplexní systémy, všechny související informace o celém řetězci lze nyní snadno kontrolovat a upravovat vysledovatelným způsobem.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám