Výrobce luxusních aut PORSCHE využívá Engineering Base

Header menu 2

Výrobce luxusních aut PORSCHE využívá Engineering Base

Při konstrukci kabeláže pro automobily Porsche je využívána platforma Engineering Base.

Firma Porsche AG je celosvětově brána jako ztělesnění inovací při výrobě vysoce moderních produktů. Jeho výzkumné a vývojové centrum vlastní více než 3500 patentů a každým rokem vzniká 100 dalších.

Od roku 1972 jsou všechna vývojová centra, měřící centra, aerodynamický tunel a testovací zařízení umístěna do města Weissach. Zde jsou rovněž vyvíjena i řešení pro kompletní vozovou kabeláž.

Není pohybu bez kabeláže

V dnešní době je výroba kabelových svazků nesmírně komplexní, protože kabeláž v automobilech spojuje jednotlivé prvky od elektrického stahování oken až po specializované systémy typu ESP. „Nicméně žádný elektronický prvek nebude funkční bez propojení kabelem“ říká Uli Loser – IS projektový manažer pro informační systémy v produktech společnosti Porsche AG.

V dnešní době je pravidlem, že kabeláž se sestává ze 2 až 3 kilometrů spojovacích kabelů s více než 2000 individuálních vodičů. Pro efektivnější návrh tohoto „páteřního systému“ s cílem snížení spotřeby materiálu, zvolila společnost Porsche softwarovou platformu Engineering Base (EB) vyvíjenou ve společnosti AUCOTEC AG.

Výzva: jedinečnost

Prakticky žádná kabeláž z jednoho automobilu se neshoduje s kabeláží dalšího automobilu. Tady mluvíme o zákaznicky specifikovaných kabelových svazcích a to je pro nás výzva, podotýká Bernhard Metzenbauer – specialista pro elektrické systémy, elektroniku a hardwarovou integraci. Podle jeho názoru je software EB Cable ideální nástroj pro tento účel, protože dovoluje pokaždé optimálně zmapovat a integrovat kabeláž spolu s databázovými podklady.

Co je důležité, je použitelnost těchto dat rovněž pro servisy automobilky Porsche. Data není třeba dále upravovat a přesně nastavovat na každé vozidlo zvlášť. Tyto vlastnosti značně snižují pravděpodobnost vzniku chyb při montáži.

„Rozhodnutí bylo absolutně správné“

„Naše současná zkušenost jednoznačně ukazuje, že rozhodnutí pro platformu Engineering Base bylo absolutně správné“ říká Uli Loser.

Nyní v centrálním vývojovém středisku všichni zúčastnění používají při konstrukci kabeláže pouze jednu společnou databázi. Toto víceoborové řešení je základem při optimalizaci ve všech produktových liniích, v sériové výrobě takováto optimalizace výrazně zvyšuje množství ušetřené mědi pro výrobu kabelů. Navíc uživatelé byli nadšení z času potřebného pro zaškolení pro práci v systému Engineering Base. Jejich jednoznačný názor zní „Je to odlišné, ale opravdu snadné k naučení“.

Firma Porsche AG je nadšená ze zavedení systému Engineering Base jako standardního řešení pro celý obor. Otevřenost tohoto nástroje je pro to ideálním předpokladem.

Závěr Uli Losera zní: „Pouze nyní při reálném používání systému Engineering Base můžeme realizovat další rozšířené možnosti. Ty chceme zužitkovat a expandovat za pomoci Engineering Base“.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám