Provozovatelé zařízení

Engineering Base jako platforma pro provozovatele technologických zařízení na řízení, správu a připomínkování projektové či provozní dokumentace.

Čemu čelíte:
 • Nejednotnosti elektronické formy dokumentace v závislosti na dodavateli.
 • Různým procesům odevzdávání vyhotovené dokumentace ve vztahu investor <-> dodavatel.
 • Časově náročnému a neřízenému procesu připomínkování.
 • Více verzím dokumentace s neidentifikovatelnou validností a evidencí zanesených změn.
 • Datovému ukládání různých druhů dokumentů (dokumentace).
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Nastavením šablon (forem) dokumentace dle stavebního zákona, příp. požadavku investora.
 • Jasně definovaným workflow odevzdávání dokumentace ve vztahu investor <-> dodavatel.
 • Řízeným procesem připomínkování na straně investora.
 • Postupným verzováním stavů dokumentace s možností datového porovnávání různých verzí.
 • Komplexním zdrojem informací pro provoz, plánování, investice a další oddělení.
Čemu čelíte:
 • Velkému množství informací na různých místech s obtížně ověřitelnou platností.
 • Složitému vyhledávání dat v dokumentaci pomocí různých parametrů (výkres, přístroj, kabel, vstup/výstup PLC apod.).
 • Zaznamenávání změn při rekonstrukci nebo z provozu do provozní dokumentace, tzv. „As-Built nebo Master projekt“.
 • Poskytování části dokumentace dodavateli při dílčích rekonstrukcích.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Jednotným zdrojem dostupných informací po dobu provozu zařízení i při realizovaných rekonstrukcích.
 • Fulltextovým vyhledáváním s navigací umožňující vyhledávání nad celou dokumentací jednoho nebo vícero zařízení.
 • Definovaným procesem pro změnové řízení dokumentace celé stavby nebo dílčího celku.
 • Funkcí pro export a následný import části projektu za účelem přípravy a realizace dílčí rekonstrukce.

Vlastnosti EB platformy pro oblast Provozovatelé zařízení

Pro provozovatele technologických zařízení na řízení, správu a připomínkování projektové či provozní dokumentace jsou k dispozici funkcionality pro detailní řešení jednotlivých oblastí.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám