Engineering Base ve firemním časopisu Pražské energetiky

Header menu 2

Engineering Base ve firemním časopisu Pražské energetiky

Společnost PREdistribuce publikovala ve svém časopisu článek pojednávající o výhodách nasazení platformy Engineering Base.

Engineering Base se stal novým softwarem pro uživatele PREdistribuce, který slouží k připomínkování a archivaci projektové dokumentace stavebních částí transformoven 110/22 kV.

Výsledkem nasazení systému je pevně definovaná struktura dokumentů ve formě PDF souborů, nad kterými probíhá veškeré připomínkování, kdy se originální dokumenty archivují až na konci celého procesu. Řešení zprostředkovává v každé fázi informace o stavu projektové dokumentace všem zainteresovaným stranám a je zároveň podkladem pro systémovou i věcnou kontrolu.

Celé znění článku naleznete tomto odkazu.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám