Engineering Base Mobile View

Header menu 2

Engineering Base Mobile View

Rychlá diagnostika závad. Všechna data rychle k dispozici v případě poruchy.

Řešená problematika při provozu zařízení

V případě poruchy provozovaného zařízení potřebují mít pracovníci servisu a elektro-údržby co nejrychleji k dispozici platnou dokumentaci nefunkční části daného zařízení. Každodenním problémem je najít tuto dokumentaci v řadě adresářů se samostatnými soubory nebo ve složitých strukturách systémů pro správu elektronických dokumentů. Pro identifikaci a odstranění závady je však třeba najít více informací než jen grafické obvodové schéma s označením hledaného přístroje. Nezbytné jsou také data zapsaná v atributech symbolů a vazby na další části přístroje tak, aby bylo možné při výměně nebo opravě zajistit bezchybnou funkci celého zařízení.

Problémem je, že servisní technici obvykle neznají složité softwarové systémy, které obsahují všechna tato data, natož struktury dokumentace a související normy. To také není jejich náplní práce. Potřebují pouze konkrétní a velmi specifické informace, které musí snadno a rychle najít, protože často „čas jsou peníze“, a to hlavně v případě poruchy.

EB Mobile View jako vhodné řešení

EB Mobile View je softwarový nástroj, který pro potřeby servisu a údržby zajišťuje naprosto snadné a rychlé vyhledávání. Podporuje všechny projekční systémy vyvíjené společnosti AUCOTEC, tedy ELCAD, AUCOPLAN, RUPLAN a také platformu Engineering Base (EB). Z uvedených projekčních systémů lze exportovat projekty do EB Mobile View, který tak umožňuje vyhledávání bez ohledu na původní projekční nástroj a operační systém.

Pro potřeby údržby mají servisní technici přímo na svých mobilních zařízeních data projektu, která jsou on-line k dispozici na firemním uložišti. Pokud provozované zařízení neumožňují on-line přístup do své počítačové sítě, tak lze příslušná data předem stáhnout do daného zařízení, např. notebooku.

Vadný přístroj lze rychle a pohodlně vyhledat pomocí jednoduchého zadání do vyhledávače. Servisní pracovníci pak mohou na svém mobilním zařízení dotykovým způsobem procházet logiku zapojení a získat veškeré potřebné informace přímo na obrazovce prohlížeče. Při zobrazení „přístroje 1“ například získají také údaje o jeho výkonu, výrobci a další technické parametry zapsané v atributech, aniž by k tomu potřebovali speciální projekční či softwarové znalosti.

Identifikace, oprava, zpětná informace

Využití prohlížeče EB Mobile View ve spojení s platformou EB dále posunuje jeho možnosti. Vyhledat konkrétní porouchaný přístroj totiž nestačí. Po jeho opravě nebo výměně je třeba dokumentaci upravit tak, aby byla aktuální a nový stav dokumentace odpovídal skutečnému stavu zařízení. Toto je jediná cesta, jak mít k dispozici opravdu reálné „digitální dvojče“ a ne na jednom místě aktuální dokumentaci a na druhém místě jeho „starší sestru“.

Za tímto účelem je EB Mobile View vybaven funkcí Redlining. Po odstranění závady technik označí příslušný prvek a přiřadí mu označení a datum poruchy. Důležitost informace lze také zvýraznit jednoduchým zaškrtnutím políčka „Naléhavé“. Kliknutím na tlačítko „Přenést“ vytvoří EB Mobile View datový balíček se všemi servisními záznamy. Následně příslušní technici v projekčním oddělení naimportují tento balíček do platformy EB.

Aktuálnost nade vše

Na základě servisního záznamu naimportovaného z EB Mobile View vytvoří EB nový úkol, který se automaticky objeví v seznamu úkolů pro projekční oddělení. Úkol obsahuje označení poruchy, komentáře i všechny redliningové listy a stav „Importováno z EB Mobile View“.

Každý z redliningových listů je propojen se svým původním listem v EB. Projektanti tak nemusí hledat, kontrolovat a přepisovat data z údržby. Po dokončení je k dispozici nová revize projektu, který lze přenést do EB Mobile View. V případě jakékoliv nové poruchy na provozovaném zařízení má servisní technik ve svém mobilním zařízení (např. notebook, tablet) aktuální stav a je připraven k okamžitému zahájení servisního úkonu.

Výhody

  • Údaje o provozovaném zařízení jsou vždy k dispozici v aktuálním stavu, tak aby bylo možné rychle reagovat v případě poruchy.
  • Vyhledávání na základě referenčního označení přístroje.
  • Pohodlné navigační vyhledávání pomocí tzv. živých odkazů.
  • Okamžité načítání technických údajů o dílčích systémech a přístrojích.
  • Propojení importu dat o změnách se správou revizí dokumentace.
  • Pohodlné odesílání informací o změnách.
  • Provozování nástroje na systémech Android a iOS.

V případě zájmu o detailnější informace k uvedenému produktu nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném formuláři.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám