Firemní standard

Header menu 2

Firemní standard

Proč je důležitý firemní standart při tvorbě projektové dokumentace?

Provozní dokumentace je v dnešní uspěchané době dosti často opomíjená záležitost. Majitelé či provozovatelé různých zařízení nevěnují této problematice dostatečnou pozornost a proto mají často dokumentaci v neaktuálním stavu. Realita je většinou taková, že aktuální data (dokumentace) o provozovaném zařízení jsou převážně jen v hlavách pracovníků údržby nebo na zastaralých, několikrát přeškrtaných výkresech v papírové formě.

Požadavky na dodání a následně používanou provozní dokumentaci můžeme dnes rozčlenit do 3 kvalitativně rozdílných úrovní:

  • úroveň 1 – papírová forma v podobě výkresů v šanonech
  • úroveň 2 – elektronická pasivní forma v podobě výkresů v DWG, PDF formátu a tabulky v XLS souborech
  • úroveň 3 – elektronická aktivní forma v podobě strukturovaného datového modelu, např. platforma Engineering Base

Většina správců velkých technologických zařízení (elektrárny, teplárny, rozvodny, výrobní technologie) si v rámci provozních úspor, efektivní správy a požadavků na rychlý servisní zásah v případě poruchy začínají uvědomovat potřebu mít k dispozici aktuální provozní dokumentaci v databázové formě – tj. zmiňovaná úroveň 3.

Vybudovat ovšem takovou jednotnou dokumentaci požaduje ze strany provozovatele či investora definici odpovídajících zadávacích pravidel. Soubor těchto pravidel se obecně nazývá firemní standard, metodický pokyn či lidově – kuchařka.

Firemní standard by měl obsahovat základní pravidla a požadavky dle potřeb daného investora či provozovatele.

Mezi základní pravidla patří:

  • definice SW prostředí a formátu dat,
  • struktura datového modelu a projektu,
  • referenční značení objektů (budovy, přístroje, kabely …),
  • typy dokumentů,
  • značení dokumentů,
  • způsob grafického znázornění dokumentace,
  • kontrolní protokol předávaných dat.

Pokud se podaří správně nadefinovat a následně uplatňovat tento firemní standard u dodavatelů, tak výsledkem je jednotný styl dokumentace a technických dat napříč dodavateli a je umožněna i snadná aktualizace v případě rekonstrukcí či drobných oprav.

Podobnější informace k firemnímu standardu můžete získat v přiloženém článku ZDE.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám