Dow Chemical využívá jeden systém pro celý životní cyklus svého zařízení

Header menu 2

Dow Chemical využívá jeden systém pro celý životní cyklus svého zařízení

Společnost Dow Chemical se spoléhá na centrálně řízenou databázi za pomoci platformy Engineering Base.

Chemická společnost Dow Chemical se sídlem v Midlandu v USA patří mezi největší chemické společnosti na světě. Společnost Dow kombinuje vědu, technologii a vývoj k vytvoření inovativních řešení, například pro čistou pitnou vodu, užití obnovitelných energetických zdrojů nebo rozšíření zemědělských polí. Za pomoci technologie a know-how zhruba 52 000 zaměstnanců ve 197 lokalitách na celém světě vytváří více než 5000 průkopnických produktů pro zákazníky ve zhruba 160 státech.

Dow se také spoléhá na inovativní SW nástroje. Ve svých německých pobočkách v Bomlitzu, Bitterfeldu a Stadeu je používána databázová platforma Engineering Base (EB) od společnosti AUCOTEC. Společnosti Dow a AUCOTEC spolupracují již mnoho let. Dokumentace zařízení v továrně na výrobu celulózy stejně jako parní kotel ve Stade byla průběžně zpracována pomocí systému AUCOPLAN (předchůdce platformy EB) a nově již v EB. Platforma Engineering Base je zde nasazena jako nový systém pro údržbu dokumentace a také pro zpracování všech nových projektů.

Centrální podpora životního cyklu zařízení

Ve firmě Dow platforma EB podporuje kontrolu životního cyklu zařízení už od úvodní specifikace přes návrh a montáž až po údržbu.

Thorsten Meyer, vedoucí inženýr ve Stadské sekci inženýrských řešení, dává důležitou roli zejména správě informací: „Nezbytným faktorem pro úspěch projektu a ekonomiky údržby je dostupnost kompletní dokumentace elektrických, měřících a kontrolních technologií pouze v jednom jediném systému“.

V platformě EB jsou veškeré informace spravovány centrálně v jednom datovém modelu: všechny měřící obvody, svorkovnice nebo výkresy rozváděčů včetně souvisejících dat jako jsou manuály, certifikáty apod.

Pomocí víceúrovňové systémové struktury dokumentace v EB jsou všechna data uložena s provázaností na odpovídající další dokumentaci. Thorsten Meyer usuzuje: „Díky rozsáhlé automatizaci zpracování dokumentace a využití standardů, nabízí EB obrovský potenciál jak pro zpracování projekční dokumentace, tak později pro údržbu našich továren v rámci životního cyklu zařízení“.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám