Výrobní dokumentace kabelových svazků

Header menu 2

Výrobní dokumentace kabelových svazků

Oblast Mobility

Kurz pro oblast zpracování .
 • Požadovaná znalost: absolvování základního kurzu a rozšiřujícího kurzu Cable
 • Délka kurzu: 1 den
 • Doporučená licence: EB Cable Pro + Cable Formboard Design

 

Obsah kurzu:

 • Práce se strukturou kabelového svazku v Engineering Base.
 • Definice objektů a symbolů pro správnou funkci maker.
 • Postup při tvorbě montážní desky pomocí makra Manufacturing – Vytvořit montážní desku.
  • Rozmístění jednotlivých konektorů.
  • Přizpůsobení svazku rozměrům výrobní desky (zaoblení větví, ohyby adpod.).
  • Uložení připraveného grafického zobrazení do listu výkresu.
 • Tvorba reportů a pracovních seznamů pro výrobu kabelového svazku.
 • Použití makra Manufacturing – synchronizovat kabelový svazek.

 


 

 


 

Mám zájem o školení Engineering Base