Rozšiřující kurz Cable

Header menu 2

Rozšiřující kurz Cable

Oblast Mobility

Kurz pro rozšíření základních znalostí zpracování elektrických schémat o problematiku zpracování kabelových svazků.
 • Požadovaná znalost: absolvování základního kurzu
 • Délka kurzu: 2 dny
 • Doporučená licence: EB Cable Pro

 

Obsah kurzu:

 • Seznámení se filosofií tvorby obvodových schémat a topologií kabelových svazků.
 • Pravidla pro tvorbu obvodových schémat s kavitami.
 • Tvorba konektorů a jejich součástí (kavity, piny) s vazbami na schéma, topologii, kusovník a další reporty.
 • Práce s tabulkami cílů vodičů v topologických schématech.
 • Práce s makrem Výběr kontaktů a jeho použití v kabelovém svazku.
 • Práce s makrem Výpočet délek při návrhu kabelového svazku.
 • Použití makra výběr ochranného materiálu a jeho možnosti.
 • Práce s tabulkami, možnosti alfanumerického zpracování projektu.
 • Tvorba reportů a pracovních seznamů (přístrojů, kabelů, vodičů, konektorů, kavit, pinů…).

 


 

 


 

Mám zájem o školení Engineering Base