Propojení EB a CATIA (kabeláž)

Header menu 2

Propojení EB a CATIA (kabeláž)

Rozhraní mezi elektro projekčním a 3D konstrukčním SW podporující návrh a výrobu kabelových svazků.

Problematika

Pro správnou výrobu kabelových svazků je nutné znát tvar topologie kabelového svazku s délkami jednotlivých segmentů s ohledem na mechanickou zástavbu zařízení. Je velmi obtížné a zdlouhavé ručně zjišťovat délky jednotlivých segmentů na prototypu nebo 3D modelu s následným ručním přepisem do elektro projekčního SW.

Řešení

Přenos dat mezi oběmi systémy zajišťuje modul HIM Pro. Catia V6 pomocí tohoto modulu načte z EB Cable potřebné elektro informace, které specifikují použité elektro komponenty. HIM přenese zpět do EB data o kabelových svazcích, která jsou zpracovaná ve 3D (topologie, délka, ochranný materiál). Zde se provede individuální 2D trasování jednotlivých kabelů a vodičů včetně automatického generování doprovodné dokumentace jako je např. výkres podkladové montážní desky – formboard.

Přínosy

  • Velká časová úspora při návrhu svazků a dodání dokumentace výrobci.
  • Odstranění ručního měření segmentů topologie kabelových svazků.
  • Automatický přenos délek svazků, odstranění ručního zápisu.
  • Přenos změny tvaru nebo délky svazku z 3D zástavby do Engineering Base.
  • Minimalizace chyb.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám