Úspěšné POWER FORUM 2022

Header menu 2

Úspěšné POWER FORUM 2022

Vážení obchodní přátelé,

ve dnech 13. – 14 září 2022 se v jihomoravském městě Mikulov konalo tradiční setkání odborníků z řad českých a slovenských energetik a projekčních organizací pod názvem POWER FORUM 2022. Tato akce se konala od roku 2002 již po osmé a těší nás, že účast více jak 80-ti účastníků z 25-ti firem svědčí o zájmu o podobná setkání.

Dvoudenní odborný seminář měl za úkol seznámit účastníky s novinkami v oblasti systémů Engineering Base a RUPLAN se zaměřením na přenos a distribuci elektrické energie.

V rámci prvního dne a prvních bloků jsme se orientovali na novinky a efektivní tvorbu zpracování digitální modelů elektrických stanic z pohledů sekundární techniky v systému Engineering Base.  V odpoledních blocích jsme otevřeli téma metodiky BIM a jejího praktického uplatnění v rámci oboru. Společně se zástupci společnosti CadConsulting jsme představili vývojovou verzi nástroje BIM Connector, který je určen pro správu a připomínkování kompletního modelu elektrické stanice. Tento model v sobě zahrnuje technologický (2D) a stavebně konstrukční (3D) pohled a je uživateli k dispozici prostřednictvím webového rozhraní.

Přednášky k softwaru RUPLAN EVU, jeho dalšímu vývoji, standardizaci dokumentace a podpoře zákazníků, zazněly v neměnné kvalitě druhý den.

V rámci semináře POWER FORUM jsme představili vývoj webového portálu a ve spolupráci se společností PREdistribuce i automatizovanou formu tvorby dokumentace chytrých TS. Uvedené prezentace jsme uskutečnili v souvislosti se získanou dotací z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z dotační programu APLIKACE, výzvy VIII.

Celým seminářem nás provázeli pozitivně hodnocenými příspěvky kolegové z partnerské společnosti AUCOTEC AG jakožto výrobce softwarů EB a RUPLAN.

S praktickými zkušenostmi vystoupili tento rok zástupci společností PREdistribuce, EGEM a Západoslovenská distribučná.

Informacemi nabitý seminář pak doplnil příjemně strávený večer nad skvělým vínem za doprovodu cimbálové muziky.

Věříme, že účast na semináři byla pro všechny přínosem.

Děkujeme a těšíme se na viděnou.

tým Technodat Elektro

Prezentace ke stažení:

Power Forum 2022