Západoslovenská distribučná, a.s.

Header menu 2

Západoslovenská distribučná, a.s.

Největší distributor elektrické energie na Slovensku s více než 95 letou historií. Odpovídá za provoz distribuční soustavy v západoslovenském regionu Slovenské republiky.

Západoslovenská distribučná, a.s., je 100 % dceřinou společností Západoslovenské energetiky, a.s., díky čemuž je součástí největší evropské energetické skupiny E.ON.

Posláním společnosti je bezpečná a spolehlivá distribuce elektrické energie obyvatelům západního Slovenka ve snaze zlepšovat kvalitu jejich života. Společnost proto realizuje významné investice do obnovy a rozvoje distribučních zařízení.

 

Úzká místa:

  • nejednotná forma a uspořádání projekčních dat jednotlivých druhů staveb
  • neefektivní proces připomínkování dokumentace mezi účastníky
  • nezabezpečená výměna dokumentace jako celku

Dopady:

  • nepřehlednost procesů správy dokumentace
  • časová náročnost a nízká efektivita zapracování připomínek
  • možné zneužití citlivých dat dokumentace kritické infrastruktury

Řešení:

Engineering Base s modulem ECM řeší problematiku výměny dokumentace v rámci projekční přípravy staveb mezi investorem a dodavateli. Systém výrazně zjednodušuje celý proces vzniku, kontroly, připomínkování, revize a archivace. Vše probíhá s jasně definovaným workflow, ze kterého nelze uhnout.

Přínosy implementace Engineering Base

  • Struktura projektové dokumentace je nezávislá na dodavateli a je jasně definovaná investorem pro všechny druhy staveb (elektrické stanice, liniové stavby).
  • Sjednocení a zkrácení procesu připomínkování mezi investorem a dodavateli. Poskytnuté informace v připomínkách mají přesný a jasný charakter s vazbou na konkrétní dokument a předmět v projektu.
  • Zabezpečený přenos dat odpovídající požadavkům investora s historickou kontinuitou a dohledáním informací.

„Nasadením EB ECM sme získali efektívny a prehľadný systém pripomienkovania projektovej dokumentácie od dodávateľov a zároveň sme zaistili bezpečnosť našich dát. V EB ECM môžeme dokumentáciu štrukturovať podľa našich potrieb, a tým je aj vyhľadávanie v rozsiahlej dokumentácii jednoduchšie. Ďalej budeme s Technodatom pracovať na tom, aby sme potenciál platformy Engineering Base využili aj na tvorbu a správu prevádzkovej dokumentácie.“

Ing. Karol Vörös
Vedúcí úseku správy zariadení VVN

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám