PREdistribuce a. s.

Header menu 2

PREdistribuce a. s.

Společnost PREdistribuce je součástí skupiny PRE a dodává elektrickou energii na území hlavního města Prahy a ve městě Roztoky.

Stabilní a prosperující energetická společností PREdistribuce, a. s., byla založena v září roku 2005  a je součástí Skupiny PRE. Spravuje a rozvíjí distribuční síť, připojuje zákazníky a poskytujeme další služby související s distribucí elektřiny.

Úzká místa

  • různé členění dat v projektové dokumentaci (PD)
  • nejednotná forma projektové dokumentace
  • formy dokumentací neodpovídající stavebnímu zákonu

Dopady:

  • vznik problémů při kontrole a připomínkování PD
  • nepřehlednost procesů správy dokumentace
  • časová náročnost

Řešení

Engineering Base se stal novým softwarem pro uživatele společnosti PREdistribuce, který slouží k připomínkování a archivaci projektové dokumentace stavebních částí transformoven 110/22 kV.

Přínosy implementace Engineering Base

  • Nová úroveň procesu tvorby, schvalování a předávání projektové dokumentace mezi investorem (PREdi) a projektantem
  • Jednoznačné požadavky na všechny dodavatele projekční dokumentace staveb dle stavebního zákona a požadavků investora
  • Plnohodnotné využití uložených dat pro potřeby projekce, výstavby, správy a údržby staveb a technologických zařízení

„Nové nasazení softwaru Engineering Base přineslo rozšíření na celkovou oblast projektové dokumentace, včetně řešení nových požadavků na zvýšení efektivity projekční přípravy staveb, kontrolu, připomínkování a následnou správu odevzdávané dokumentace. Společnost PREdistribuce v současnosti využívá šest plovoucích pracovišť systému Engineering Base, má zpracovány standardy a využívá webový portál pro předávání dokumentace staveb.“

Ing. Karel Schmidt

vedoucí oddělení „Správy rozvodných zařízení“

 

Engineering Base pomáhá řídit dokumentaci v PREDISTRIBUCE a.s.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám