Projektové dny 2023 a výměna zkušeností energetik s nasazením metodiky BIM

Header menu 2

Projektové dny 2023 a výměna zkušeností energetik s nasazením metodiky BIM

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom se podělili s informací o úspěšném konání semináře Projektové dny 2023, kdy se v termínu 4. října 2023 sešli v Hotelu Baltaci Atrium zástupci českých i slovenských energetik. Seminář jsme uspořádali ve spolupráci se společností cadconsulting s.r.o..

Jak nadpis napovídá, hlavním tématem bylo nasazení metodiky BIM v energetice a výměna zkušeností nejen mezi jednotlivými energetikami, ale i zástupci České agentury pro standardizaci (ČAS) a Odborné rady pro BIM (czBIM), jež trvale napomáhá standardizaci, digitalizaci procesů a rozvoje BIM v České republice.

Dopolední část byla věnována právě zástupcům czBIM a ČASu, kde byly představeny principy a zásady při implementaci BIM. Legislativním požadavkům a datovým standardům se věnovala přednáška paní Kateřiny Schön. Spíše teoretické přednášky pak doplnila před obědem velmi užitečná diskuze týkající se očekávání energetik z hlediska přípravy, realizace a provozu staveb a zahrnutí zkušeností a potřeb z reálné praxe.

V odpolední části přišli na řadu praktické ukázky pilotních projektů v oblasti BIM v energetice. Příspěvek od kolegů ze společnosti AUCOTEC představil aktivity německých energetik prostřednictvím platformy Engineering Base v rámci metodiky BIM. Zástupci společnosti Entegra, která integruje Engineering Base do nástroje na primární techniku PRIMTECH 3D, představili společný pilotní projekt se společností AMPRION. Projekt se týká laser scanu vytvářejícího mračna bodů, z nichž jsme schopni následně oživit data pomocí umělé inteligence s možností zapracování do modelu v PRIMTECH 3D.

Do odpoledního bloku jsme i my přispěli s pilotním projektem realizovaným se společností PREdistribuce. Projekt byl založen na laser scanu distribuční trafostanice a na automatizované tvorbě zapojení chytré „SMART GRID“ skříně SG5 s umístěním těchto dat v jednotném CDE prostředí v nástroji Engineering Base. Samotná vizualizace a možnost připomínek byla realizována prostřednictvím webové aplikace BIM Connector.

Téma BIM a jeho implementace je téma aktuální, rozsáhlé a stále poměrně nové. Pro dosažení maximálního potenciálu, který BIM nabízí, je nezbytné, aby všichni účastníci aktivně přispívali svými informacemi a spolupracovali na sdílení dat po celou dobu životního cyklu stavby.

Proto věříme, že taková setkání jsou pro spolupráci důležitá, a že náš seminář byl pro všechny účastníky přínosem. Již dnes se těšíme na setkání příští.

tým společnosti TECHNODAT a cadconsulting

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám