Konference „Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě“

Header menu 2

Konference „Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě“

Naše společnost se aktivně zapojila do programu 18. ročníku odborné konference „Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě“. Řadíme se již k tradičním partnerům konference, která se uskutečnila 22.2.2023 v Brně, v kongresovém centru hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre.

Příspěvek ze strany pracovníků TECHNODAT Elektro byl směřován k tématu digitální transformace z oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Zaměřili jsme se na úzká místa digitalizace dokumentace, zkušenosti a možná řešení. Cesta a směr spočívá v dosažení jednoho zdroje pravdy ve formě digitálního modelu daného technologického celku elektrické stanice. Jednotnost je potřebné zajistit napříč životním cyklem a jednotlivými profesemi, které se právě potkávají na jednom modelu. Vzájemné vazby mezi různými dílčími digitálními modely z pohledu 2D – model technologie  a 3D – model prostorového uspořádání stavební a konstrukční části zajišťuje nově vyvinutá webová aplikace BIM Connector.

Na konferenci zazněly i další tematické okruhy:

  • Očekávaný vývoj odvětví energetiky, dopad současné krize, ekonomické souvislosti
  • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
  • Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
  • Možnosti úspor – Kogenerace, Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart metering,
  • Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
  • Digitalizace v energetice,  Možnosti úspor a zvyšování efektivnosti

V rámci konference jsme měli možnost diskutovat a vyměňovat zkušenosti nejen s provozovateli zařízení, ale i s dodavateli zařízení a služeb do technologických celků. Opět jsme se utvrdili, že centralizace projektových dat a vznik jediného zdroje pravdy jsou v dnešní době výrazným akcelerátorem spolupráce na výstavbě a provozu technologického celku.

V roce 2023 se plánujeme zúčastnit i dalších konferencí od společnosti Konference s.r.o. Informace ke konferencím naleznete na http://www.konference.org/