Konference ČK CIRED 2023

Header menu 2

Konference ČK CIRED 2023

Konference ČK CIRED se opět nesla v duchu odbornosti. Více než 900 účastníků v termínu 14. – 15. listopadu 2023 diskutovalo nad výzvami, změnami, silnými i slabými místy či bezpečností v oblasti energetiky a distribučních sítí. Nově se konference konala i s doprovodnou výstavou v prostorách výstaviště v Českých Budějovicích a měla „grády“.

Ani my jsme nechyběli. Opět jsme spojili síly s partnerskou společností cadconsulting, s.r.o., abychom prezentovali společnou práci v rámci implementace BIM metodiky v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie.

Účastnili jsme se vystavovatelské části, kde jsme na stánku diskutovali s návštěvníky a odborníky nad aktuálními tématy a doufáme, že jsme zaujali i přednáškou o implementaci mezinárodního standardu IEC 61850, který definuje sjednocení komunikačních protokolů, do informačního modelu stavby elektrické stanice strukturované dle ČSN IEC 81346 v softwarové platformě Engineering Base.

Děkujeme za organizaci a podnětné diskuze k aktuálním tématům. Již teď se těšíme na příští ročník.

tým Technodat Elektro