Konference BIM DAY 2023 a účast Technodatu

Header menu 2

Konference BIM DAY 2023 a účast Technodatu

Ve dnech 18. -19. října 2023 se konal v Praze 12. ročník konference BIMDAY. Technodat jako člen spolku Odborná rada pro BIM, z. s. – czBIM se tentokrát aktivně zapojil uspořádáním workshopu, kde prezentoval společně se společností cadconsulting výsledky „ZPRACOVÁNÍ PILOTNÍHO PROJEKTU METOBOU BIM PRO SPOLEČNOST PREDISTRIBUCE, a.s.“

Náš příspěvek byl zaměřen na popis realizace pilotního projektu PREdistribuce v podobě pasportu a tvorby modelu skutečného provedení stavební části, části TZB a části technologické elektrické stanice TS 88. Představili jsme metodu sběru dat, vyhodnocení a realizaci BIM modelu a zapojovacích schémat prostřednictvím nástrojů Autodesk Revit a Engineering Base. Účastníky workshopu v živé diskusi zaujalo představení nástroje BIM connector, který společně s Engineering Base tvoří platformu pro sdílení informací CDE.

Video: představení platformy

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám