AUCOTEC a Entegra propojují 2D a 3D inženýrství v distribuci elektrické energie

Header menu 2

AUCOTEC a Entegra propojují 2D a 3D inženýrství v distribuci elektrické energie

Při návrhu distribučních rozvoden se v první části projektu vytváří tzv. dispoziční návrh stanice. Tato úvodní fáze projektu se v odborné terminologii nazývá primární návrh stanice. Stejně jako ve stavební projekci, tak i při navrhování primární části rozvoden, jsou dnes významnými pomocníky 3D projekční nástroje.  Na druhé straně při návrhu sekundární dokumentace stanice, která popisuje detailní zapojení všech přístrojů stanice, plně dostačují elektrotechnické 2D projekčních nástroje.

Když 3D odborníci na primárním návrhu rozvoden odvedou svou práci, jejich výsledky se obvykle musí s určitým úsilím znovu přenést do 2D systému, aby v něm specialisté vypracovali sekundární část projektu.

 

Výzva:    Odstranění duplikace práce, chyb v přenosu a ztráty projekčního času.

 

Právě připravované partnerství vývojového střediska AUCOTEC A.G. s hlavními inženýry ze společnosti Entegra GmbH má tyto bariéry prolomit. Díky připravovanému propojení softwaru Primtech 3D společnosti Entegra s inženýrskou 2D platformou Engineering Base, budou moci projektanti velkých rozvoden již od začátku projektu spolupracovat na inteligentním datovém modelu rozvodny.

Od úvodních částí projektu, kdy všichni účastníci zadají své vlastní definice, budou mít účastníci ze společného přístupu prospěch. Mohou například vidět, které přístroje jsou již skutečně nadefinovány, ale také přímo načíst všechny související technické specifikace a to bez ohledu na to, v jakém systému pracují. Vzájemná definice modelu usnadňuje také výpočet nákladů projektu již ve velmi rané fázi.

Datové propojení platformy Engineering Base a 3D Primtech má také přínosy pro provozní údržbu. Každé budoucí provozní změny bude možné zadat pouze jednou, a oba systémy se postarají, aby se změna objevila ve všech souvisejících dokumentech.

„V této systémové koncepci bude Engineering Base centrem pro všechny technické informace o zařízeních jako jediný zdroj pravdy,“ vysvětluje produktová manažerka AUCOTEC Michaela Imbusch. “Referenční značení, popisy materiálů, apod., zde mohou být definovány podle libovolného standardu a jsou pak všude jednotné“.

Virtuální 3D prohlídka rozvodny zobrazuje všechna data. Kromě primárních dat o technologii a majetku umožňuje datové propojení také zobrazení všech dalších relevantních dat rozvodny z databáze Engineering Base. „Propojením těchto dvou světů jsme rozhodujícím krokem blíže k digitálnímu dvojčeti pro energetický a síťový průmysl,“ říká Wolfgang Eyrich, výkonný ředitel společnosti Entegra a dodává: „Abychom zákazníkům mohli nabídnout takovou významnou přidanou hodnotu, otevřeli jsme se Engineering Base konektivitě.“

 

 

 

 

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám