Výroba kabelových svazků

Vaše výzvy a jejich řešení

Pomůžeme vám uspět na dynamickém trhu

Stále kratší inovační cykly produktů, vysoké požadavky na kvalitu, vzrůstající úroveň regulace ze strany lokálních i nadnárodních institucí a klienti i spolupracující subjekty napříč celou planetou. Uspět ve výrobě kabelových svazků není jednoduché. Implementací platformy EB učiníte důležitý krok k zlepšení svého postavení na trhu.

Čemu čelíte

Obrovské množství údajů, které je třeba kvalitně a rychle zpracovat a vytvořit technologický postup

Každá zakázka obsahuje jinou formu a rozdílnou kvalitu zadávací dokumentace

Rostoucí požadavky na co možná nejčitelnější výrobní dokumentaci

Co kus to originál, trend customizované výroby

Požadavky na zakázkovou i sériovou výrobu

Jak Vám platforma EB pomůže?

Možnost generování cenové nabídky v kratším čase oproti standardnímu ručnímu zpracování

Odstranění chyb při ručním přepisování zadání (topologie, wiring listu) pomocí připraveného importu pro návrh a kontrolu výrobní dokumentace

Standardizace a kontrola výrobní dokumentace pomocí automatického vkládání tabulek s cíli vodičů, s možným zobrazením barvy vodiče v konektoru

Jednoduchá tvorba nové verze dokumentace na základě změny zadání svazkuSouvisející aktuality na stránkách Technodat

Video: představení platformy

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám