Výroba energie a tepla

Maximum energie pro vaši výrobu

Optimální platforma pro výrobu energie a tepla

Engineering Base (EB) je komplexní řešení pro návrh, detailní zpracování a správu projektové dokumentace v oblasti výroby elektrické energie a tepla bez ohledu na to, zdali se jedná o uhelné či jaderné elektrárny nebo obnovitelné zdroje. EB zajišťuje kompletní inženýring od úvodního procesního inženýrství, přes instrumentaci s obvody řídicích systémů k silnoproudým rozvodům a připojení zdroje do rozvodné sítě. Pomocí jedné EB platformy je tak zaručena dokonalá konzistence projekčních dat.

Čemu čelíte

Omezená výstavba nových elektráren v nejbližších regionech Evropy, modernizace řídicích systémů a zefektivnění provozu elektráren a tepláren.

Vysoká poptávka po energii na mezinárodním poli, a tím i výstavba nových zdrojů v rozvíjejících se ekonomikách, požadavek na rychlé inženýrské procesy.

Návrh elektrárny či teplárny vyžaduje současnou, tzn. paralelní spolupráci různých dodavatelů z rozdílných oborů a z různých projekčních míst.

Neustálé změny v zadání při paralelně probíhajících procesech se neobjedou bez vysoce transparentního změnového řízení.

Projektové práce musí brát v úvahu časově omezené odstávky zařízení při jejich rekonstrukci nebo rozšiřování.

Využití dokumentace skutečného stavu pro rychlé a bezproblémové řízení operativní údržby a servisu celého provozovaného zařízení.

Jak Vám platforma EB pomůže?

Engineering Base (EB) je platforma ideální spolupráce: centrální databáze pro spolupráci místních i vzdálených projekčních týmů s variabilní architekturou.

Komplexní řešení od procesního inženýringu přes polní instrumentaci, návrh řídicího systému, až po obvody dodávky energie do sítě, a to vše v jednom datovém modelu.

Svobodná volba způsobu zadávání a editování dat - graficky nebo alfanumericky, EB poskytuje obě možnosti, a to ve známém Microsoft prostředí (VISIO, SQL server).

Online kontrola nad dodatečnými změnami a jejich dopadem na všechny související dokumenty s možností evidovaného sledování jednotlivých revizí.

Zpracování dokumentace dle regionálních norem a standardů s volitelným strukturováním a znázorněním značení jednotlivých prvků projektu.

Plná podpora pro referenční značení dle normy IEC EN 81346 a použití KKS/RDS-PP kódu s možností jednoduchého přeznačení a automatickou aktualizací v grafické části projektu.

Použití kompletní dokumentace ve tvaru provozní databáze pro následnou údržbu a servis vyprojektovaného zařízení a integrace do ŘS.

Přímá integrace platformy EB do řídicích systémů za účelem optimalizace diagnostiky spojené s automatizovaným vyhledáváním souvisejících dokumentů.

Provázaný s vaším firemním IT prostředím

  • Otevřené API rozhraní pro integraci na firemní systém, pro správu dokumentace nebo začlenění dat projektu do systému řízené údržby a péče o zařízení (SPA).
  • Integrace do mechanických 3D systémů za účelem sjednocení technologickcýh dat s 3D datovým modelem.
  • Integrace na programovatelné automaty PLC/DCS za účelem zrychlení a zjednodušení přenosu dat HW adres a signálů.
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Související aktuality na stránkách Technodat

Video: představení platformy