Správa dokumentace staveb

Elektronická správa dokumentace

Software pro databázové zpracování projektové dokumentace

Při tvorbě projektové dokumentace staveb se investor potýká s nejednotností a uspořádáním projekčních dat, což vyvolává řadu problémů při kontrole, připomínkování a správě dokumentace. Uspořádání elektronické formy projektové dokumentace tak nepodléhá požadavkům investora, ale spíše zvyklostem projekční organizace. Implementace řešení Technodat Elektro pomůže tyto problémy vyřešit.

Čemu čelíte

Jednotný systém na zadávání a zpracování projektové dokumentace stavby (dále jen PD).

Sjednocenií procesu tvorby, schvalování, předání, kontroly a připomínkování PD.

Stanovení elektronické formy PD odpovídající požadavkům Stavebního zákona a investora.

U požadovaných stupňů PD členění podle provozních souborů a stavebních objektů.

Jednotné softwarové prostředí a online přístup k PD.

Bezpečný přenos dat PD prostřednictvím šifrované přímé komunikace
Elektronické porovnání verzí předané PD do úrovně obsahu jednotlivých dokumentů.

Evidence historie jednotlivých kroků v procesu předávání PD.

Racionální digitální archivace databáze finální PD na straně investora.

Jak vám řešení TD Elektro pomůže?

Objektová orientace - přechod od souborového (file) systému správy PD ke správě objektové v rámci jedné SQL databáze.

Jednotná struktura předávané PD dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a požadavků investora.

Sjednocení dat - sloučení různých digitálních formátů stavební, technologické a elektro dokumentace.

Workflow - sled na sebe navazujících událostí v průběhu práce při procesu tvorby, kontroly, připomínkování a odevzdání PD.

Transparentnost procesů - průběžná informovanost přes webový portál investora.

Souběžnost procesů směřujících k jednomu technickému místu, kdy investor řeší více projektů najednou.

Odbourání formálních zvyklostí a historického rukopisu ve zpracování PD.

Zajištění bezpečnosti přenosu dat mezi účastníky procesu prostřednictvím šifrované a přímé komunikace.

Uživatelsky přívětivé ovládání celého procesu z Microsoft prostředí Engineering Base.

Jednotné celopodnikové řešení pro správu objektů investora.

Koncepční řešení revizí dokumentů s možností porovnání jednotlivých verzí vydané PD.

Dvoustupňová kontrola PD v rámci workflow:
1) Systémovaá kontrola PD
2) Věcná - obsahová kontrola PD

Přístup k dokumentaci a informacím pro každého účastníka v každé fázi Workflow.

Provázaný s vaším firemním IT prostředím

  • Otevřený software s volně konfigurovatelným datovým modelem.
  • Volitelná integrace do interního IT systému (SAP, TeamCenter, atd.).
  • Jednotné prostředí pro pracovníky, kteří se jakkoliv podílejí na provozu dokumentovaných technologických zařízení.
  • VBA rozhraní pro integraci systému do speciálních firemních prostředí.
  • Aplikace řešení tvorby a správy PD je využitelná napříč různými technickými obory.
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Související aktuality na stránkách Technodat

Video: představení platformy