PREdistribuce a.s.

Implementace EB ve společnosti PREdistribuce

Výsledky implementace:

  • Sjednocení procesu schvalování: Nová úroveň procesu tvorby, schvalování a předávání projektové dokumentace mezi investorem (PREdi) a projektantem
  • Zlepšení standardizace a kontroly: Jednoznačné požadavky na všechny dodavatele projekční dokumentace staveb dle stavebního zákona a požadavků investora
  • Podpora životního cyklu stavby: Plnohodnotné využití uložených dat pro potřeby projekce, výstavby, správy a údržby staveb a technologických zařízení

O firmě

Společnost PREdistribuce je součástí skupiny PRE a dodává elektrickou energii na území hlavního městě Prahy a ve měšta Roztoky.

Další případové studie