Plynárenství, chemie a petrochemie

Správné využití chemie

Optimální platforma pro plynárenský, chemický a petrochemický průmysl

Engineering Base je vysoce efektivní a komplexní řešení pro průmysl zpracování ropy, zemního plynu a chemie obecně. Engineering Base nabízí řešení pro procesní inženýrství, simulace, inženýring (basic a detail), provoz a servis technologického zařízení. Transparentní správa dat pokrývající všechny fáze inženýrství ve spolupráci s daty orientovanými na dané odvětví a dle požadavků různých mezinárodních norem je úkol, který může s EB splnit každá úspěšná společnost.

Čemu čelíte

Silný důraz na přesnou specifikaci procesů (Procesní inženýrství).

Mezinárodní spolupráce projekčních týmů.

Souběžná spolupráce jednotlivých dodavatelů z rozdílných oborů (technologie, elektro, měření a regulace, programování PLC/DCS...).

Projekty musí splňovat normy a předpisy platné v dané oblasti a regionu zákazníka.

Neustálé změny v zadání při souběžně probíhajících procesech se neobejdou bez vysoce transparentního změnového řízení.

U stávajících zařízení je nezbytné mít k dispozici aktuální data a dokumenty pro každodenní servis a plánování změn a rekonstrukcí.

Jak Vám platforma EB pomůže?

Engineering Base (EB) je platforma ideální spolupráce: centrální databáze pro spolupráci místních i vzdálených projekčních týmů s variabilní architekturou.

Kompletní řešení od úvodního návrhu, PFD / P&ID, integraci simulačních SW, 3D integraci, specifikaci dle ISA/IEC, EI&C inženýring s pomocí jednotného datového modelu.

Svobodná volba způsobu zadávání a editování dat - graficky nebo alfanumericky (tabulky), EB poskytuje obě možnosti a to ve známém Microsoft prostředí (VISIO, SQL server).

Použití funkce verzování a revizí umožňuje plnou kontrolu nad změnami a jejich dopadem.

Pro integraci subdodavatelů je dostupný nástroj pro import a export technických údajů s plnou kontrolu změn.

Zpracování dokumentace dle různých norem a standardů s volitelným strukturováním a znázorněním značení jednotlivých prvků projektu.

Použití kompletní dokumentace ve tvaru provozní databáze pro následnou údržbu a servis vyprojektovaného zařízení s integrací do DCS systémů.

Provázaný s Vaším firemním IT prostředím

  • Otevřené API rozhraní pro integraci do dalších firemních IT systémů (správa dokumentace, systémy pro údržbu a servis).
  • Integrace do mechanickcýh 3D systémů za účelem sjednocení technologických dat s 3D datovým modelem.
  • Těsná integrace do ERP systémů SAP a Teamcenter.
  • Integrace na PLC/DCS systémy za účelem zrychlení a zjednodušení přenosu I/O dat.
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Související aktuality na stránkách Technodat

Video: představení platformy