Letecká doprava

Ověřené řešení pro hladké přistání

Projekční software pro letecký průmysl

Společnost AUCOTEC nabízí vysoce efektivní a integrované řešení pro komplikovaný letecký inženýrink. Pomocí jedné databáze je zabezpečena dokonalá konzistence dat od úvodních přehledových sestav, přes bloková schémata, až po detailní obvodová schémata zapojení a sestavy kabelových svazků.

Čemu čelíte

Složitá elektroinstalace letounu zahrnující různé systémy (avionika, hydraulika, kabelové svazky)

Požadavek na rychlé vydání dokumentace kabelového svazku – nereálné termíny

Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Hluboká spolupráce s mechanickou konstrukcí letounu

Potřeba souběžné práce a výměny informací mezi techniky v různých fázích vývoje letounu

Jak Vám platforma EB pomůže?

Kompletní dokumentace - ideové (blokové) schema letounu, jednopólové schema, detailní schema zapojení, projekční a konstrukční schema, fluidní schema a topologie svazku v jednom prostředí a v jednom datovém modelu.

Možnost tvorby zapojení pomocí obvodových schémat, alfanumericky nebo importem z xls, případně dle potřeby kombinací těchto možností

Trasování vodičů a kabelů na základě požadavků EMC/EMI

Aktuálnost dat a minimalizace chyb při tvorbě digitálního prototypu pomocí komunikace s 3D systémy

Provázaný s vaším firemním IT prostředím

  • Otevřené programátorské rozhraní pro integraci do dalších firemních řídicích nebo výrobních systémů.
  • Integrace do 3D systémů pro kontrolu kolizí a instalaci kabelových rozvodů za plné kontroly změn.
  • Těsná integrace do ERP systémů SAP a Teamcenter.
  • Přítomnost MS Office nástrojů umožňuje snadnou výměnu dat bez dodatečných rozhraní.
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Související aktuality

Video: představení platformy