Kolejová a transportní doprava

Správná cesta pro váš projekční tým

Projekční software pro kolejová vozidla

Engineering Base (EB) je vysoce efektivní a komplexní řešení pro oblast výroby a modernizace tramvají, lokomotiv a dalších druhů kolejových vozidel. EB podporuje zpracování elektro-dokumentace v projekci, konstrukci a kabeláži. Nabízí tak jedinečné řešení pro kombinaci funkčních požadavků elektroinstalace a geometrických požadavků mechanické konstrukce.

Čemu čelíte

Požadavek na rozdělení projekčních (logická schémata) a konstrukčních (fyzické provedení obvodů) činností.

Potřeba rozdělení projektu na funkční celky a lokality.

Různé formy výstupů dokumentace v závislosti na typu zakázky a zákazníka.

Nepřehledná a komplikovaná evidence změn (revize) dokumentace.

Jak Vám platforma EB pomůže?

Výrazná časová úspora při doplnění projekčních schémat o konstrukční prvky nutných pro výrobu.

Možnost generování specifické dokumentace pomocí standardních postupů dle požadavku zákazníka.

Tvorba struktury projektu z pohledu zařízení, funkce a lokality (IEC 81346) a zvýšení přehlednosti celého projektu.

Plná kontrola nad změnami a jejich dopadem za pomocí změnové a revizní funkce.

Možnost zpracování on-line propojené dokumentace schémat a kabelových svazků v jedné databázi.

Provázaný s vaším firemním IT prostředím

  • Otevřené programátorské rozhraní pro integraci do dalších firemních řídicích nebo výrobních systémů.
  • Integrace do 3D systémů pro kontrolu kolizí a instalaci kabelových rozvodů za plné kontroly změn.
  • Těsná integrace do ERP systémů SAP a Teamcenter.
  • Přítomnost MS Office nástrojů umožňuje snadnou výměnu dat bez dodatečných rozhraní.
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Související aktuality na stránkách Technodat

Video: představení platformy