Distribuce a přenos energie

Správný inženýrink ve vysokém napětí

Optimální platforma pro výrobce pracovních strojů a zařízení

Engineering Base (EB) je komplexní řešení pro návrh, detailní zpracování a správu projektové dokumentace v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. 
EB spravuje dokumentaci rozvoden a stanic v celém jejím životním cyklu a ve všech napěťových hladinách. Nabízené řešení těží z hluboké znalosti projekčních a inženýrských činností v dané oblasti podložených mnohaletými zkušenostmi.

Čemu čelíte

Aktuální energetická politika vyžaduje rozvoj přenosové soustavy a distribučních sítí s respektováním vlivu obnovitelných zdrojů energie a nových přenosových SMART GRID technologií.

Požadavky na bezpečné a nepřerušované dodávky energie i při provádění údržby a opravách jednotlivých zařízení.

Zajištění provozu se vzájemnou kompatibilitou dat mezi přenosovou soustavou a ostatními provozovateli distribučních sítí - zajištění kybernetické bezpečnosti

Definice a dosažení jednotné koncepce provozovatelných zařízení (pomocí metodik a dokumentačních standardů) pro spolupráci mezi obsluhou, dodavateli a výrobci elektrických zařízení.

Zvyšování produktivity práce u liniových staveb pomocí grafických informačních systémů, udržování aktuálnosti a vzdáleného přístupu do dokumentace - GIS.

Snižování nákladů a zajištění vzdáleného přístupu do aktuální dokumentace stanic prostřednictvím nejnovějších Technicko informačních systémů (TIS).

Jak Vám platforma EB pomůže?

Engineering Base (EB) je TIS platforma pro dosažení ideální spolupráce: centrální databáze pro místní i vzdálené klienty s variabilní architekturou.

Datová provázanost od úvodních jednopólových schémat až po detailní schémata zapojení.

Grafické prostředí Microsoft VISIO a SQL server s architekturou client/server.

Automatizovaná tvorba obvodové dokumentace pomocí standardizovaných zapojení a generování montážní dokumentace.

Systémová podpora k vytváření projektové dokumentace s ohledem na
ČSN EN 81346 a ČNS EN 61850 a mezinárodně schválené EVU standardy

Plná kontrola nad provedenými změnami v projektech a jejich souvislostech pomocí revizních funkcí.

Integrace výpočetních funkcí určené pro dimenzování nn, vn, vvn sítí.

SW nástroje pro zjednodušení komunikace a kontroly kvality mezi investorem a dodavatelem dokumentace.

Integrace funkcí pro komplexní správu projektové dokumentace (EB-DMS).

Jednoduché a variabilní nastavení zabezpečení a přístupových práv.

Provázaný s Vaším firemním IT prostředím

  • Integrace se systémy ERP, EDM/PDM, zejména SAP a Teamcenter.
  • Přítomnost OEM MS Office nástrojů pro snadnou výměnu dat bez dodatečných rozhraní.
  • Otevřené programátorské rozhraní API pro integraci do dalších IT systémů (GIS).
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Související aktuality na stránkách Technodat

Video: představení platformy