Výroba strojů a zařízení

Flexibilita jako standard

Optimální platforma pro výrobce pracovních strojů a zařízení

Engineering Base nabízí vysoce efektivní softwarové řešení pro výrobce standardních i speciálních strojů a zařízení. Toto řešení nabízí jedinečnou podporu, která Vám umožňuje optimalizovat všechny procesy z hlediska času i nákladů. Řešení je přizpůsobitelné celému životnímu cyklu stroje od technického zadání, přes vlastní projektování, zprovoznění stroje až po jeho servis v běžném provozu.

Čemu čelíte

Tlak na inovaci: doba, kdy se výrobek na trhu udrží na technické špičce, je neustále kratší a další snižování nákladů a času při vývoji nového typu je stále obtížnější.

Časový tlak vyžaduje paralelní práci odborníků z různých oborů při výrazně lepší výměně vzájemných informací.

Globalizace a tlak na snižování nákladů:
nabídky konkurenčních výrobců a to i na rozvíjejících se trzích jsou předpokladem pro udržitelný úspěch.

Spolupráce místních týmů při vývoji nového stroje znamená velkou příležitost splnit individuální požadavky zákazníka přímo na místě.

Standardní a speciální stroje:
vysoké požadavky na kvalitu strojů vyrobených "na míru" s co nejnižšími náklady vyžadují maximální flexibilitu nástrojů a rozsáhlou standardizaci součástek.

Modulární systémy s flexibilní konfigurací potřebnou pro výrobu strojů za optimalizovaných nákladů.

Jak Vám platforma EB pomůže?

Engineering Base (EB) jako platforma ideální spolupráce: centrální databáze pro místní i vzdálené klienty s variabilní architekturou.

Mimořádná schopnost integrace EB do PDM/PLM a ERP systémů pro transparentní řešení dalších firemních procesů.

Nejlepší komunikace mezi jednotlivými obory - integrované funkce spravují požadavky zákazníka přes přehledové schéma stroje, až k samostatným svorkám včetně připojených vodičů uvnitř rozvaděče a to vše na jednom sdíleném datovém modelu.

Plná kontrola nad provedenými změnami pomocí unikátní technologie revizí.

Bezpečná integrace externích dodavatelů s pohodlným importem a exportem jejich dat s plnou kontrolou změn.

Úspora času a nákladů při efektivnějším zpracování dat v tabulkách pracovních seznamů.

Vyšší kvalita dokumentace a nižší náklady na překlad při použití různojazyčných slovníků se standardními texty.

Přímé zapojení dalších účastníků projektu urychluje vzájemnou spolupráci a snižuje nutné úsilí pro koordinaci práce mezi jednotlivými obory.

EB maintenance zkracuje čas pro evidenci změn v dokumentaci v průběhu a po uvedení stroje do provozu.

Provázaný s vaším IT prostředím

  • Nejhlubší integrace na SAP a Teamcenter pro správu katalogových dat, kusovníků a dokumentů.
  • Integrace s předními 3D systémy pro optimalizovaný návrh konstrukce rozvaděčové skříně.
  • Otevřené API rozhraní pro integraci, například s PDM/PLM a ERP systémy Integrace systémů pro podporu automatizované výroby montážních desek rozváděčů a jejich prodrátování.
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Další případové studie