Výroba kabelových svazků

Vaše výzvy a jejich řešení

Pomůžeme vám uspět na dynamickém trhu

Stále kratší inovační cykly produktů, vysoké požadavky na kvalitu, vzrůstající úroveň regulace ze strany lokálních i nadnárodních institucí a klienti i spolupracující subjekty napříč celou planetou. Uspět ve výrobě kabelových svazků není jednoduché. Implementací platformy EB učiníte důležitý krok k zlepšení svého postavení na trhu.

Čemu čelíte

Flexibilní a rychlá realizace procesů a úkolů s maximálně přesným vyčísleném nákladů

Vysoká očekávání zákazníků na kvalitu výrobků a optimalizované procesy
Zvláštní výzvy pro dodavatele OEM v automobilovém průmyslu:

Nejvyšší požadavky na procesy v důsledku globálního trhu s velmi odlišnými podmínkami

Zvyšující se počet tříd a vybavení vozidel vyžaduje bezpečné parametry a jasnou volbu variant pro mnoho verzí vysoce komplexních kabelových svazků (pravostranné / levostranné řízení atd.)

Změny různých verzí vozidla v rozdílných časech

Krátké inovační cykly vyžadují rychlé odezvy od dodavatelů na změny

JUST in TIME výroba kabelových svazků vyžaduje vysoký stupeň automatizace v přípravné práci před výrobou i ve výrobním procesu.

Jak Vám platforma EB pomůže?

Engineering Base představuje ideální kooperační platformu. Jednotná databáze pomáhá řešit složité úkoly lokálním i globálním týmům v souladu s náročnými požadavky klientů.

Import a export dat do standardizovaných formátů (např. KBL) včetně systémové kontroly změnového řízení pro minimalizaci rizik s ním spojených.

Extrémně jednoduché generování výrobních dokumentů jako např. templaty v nejrozličnějších formátech.

Otevřenost platformy dává možnost snadné implementace do existující firemní infrastruktury bez nutnosti složité customizace.

Platforma EB poskytuje silné analytické funkce s vysokou mírou modularity. Sledujte například vývoj nákladů v čase.

Provázaný s vaším IT prostředím

  • Otevřené programátorské rozhraní pro integraci do dalších firemních řídicích nebo výrobních systémů
  • Integrace do 3D systémů pro kontrolu kolizí a instalaci kabelových rozvodů za plné kontroly změn
  • Těsná integrace do ERP systémů SAP a Teamcenter
  • Přítomnost MS Office nástrojů umožňuje snadnou výměnu dat bez dodatečných rozhraní.
"Databází řízený koncept účinně optimalizuje procesy."

Další případové studie