Letecká doprava

Ověřené řešení pro hladké přistání

Projekční software pro letecký průmysl

Společnost AUCOTEC nabízí vysoce efektivní a integrované řešení pro komplikovaný letecký inženýrink. Pomocí jedné databáze je zabezpečena dokonalá konzistence dat od úvodních přehledových sestav, přes bloková schémata, až po detailní obvodová schémata zapojení a sestavy kabelových svazků.

Čemu čelíte

Výrazná složitost návrhů elektroinstalace s požadavkem na bezproblémovou spolupráci se specializovanými dodavateli.

Úspora dodavatelského času vyžaduje paralelní práce v různých částech vývoje a zvyšuje nároky na výměnu informací.

Přesnost a jednoznačnost jako hlavní priorita, vůči extrémním nárokům na projekční čas a vysokým požadavkům na kvalitu.

Maximální transparentnost a trvalý přehled o stavu vývoje celého projektu.
Zajištění datové bezpečnosti za všech okolností i pro činnosti se vzdálenými účastníky projektu.

Zaručení shody s mezinárodními oborovými normami předpisy leteckých úřadů.

Jak Vám platforma EB pomůže?

Engineering Base (EB) jako platforma ideální spolupráce: centrální databáze pro místní i vzdálené klienty s variabilní architekturou.

Konzistentní top - down postup práce od úvodních blokových schémat do detailní sestavy svazku, vše v jednom datovém modelu.

Jednoduchá a variabilní nastavení zabezpečení a přístupových práv
EB poskytuje uživatelům známé Microsoft prostředí, VISIO, SQL server.
Chcete projektovat alfanumericky, nebo graficky? Nebo oběma způsoby zároveň? Rozhodnutí je na Vás, EB poskytuje obě možnosti.

EB pokrývá celou elektroinstalační problematiku letecké techniky a to pomocí jednotné databáze a případné návaznosti na 3D prostředí systémů: CATIA, Siemens NX, Invertor nebo Creo.

Vyčlenění výrobní dokumentace svazku z celkového datového modelu letounu pro externí výrobce a dodavatele jednotlivých svazků
Plná kontrola nad provedenými dodatečnými změnami a jejich dopadem za pomocí jedinečných změnových a revizních funkcí.

Unikátní otevřenost platformy EB umožňuje flexibilní konfiguraci pro uživatele bez složitého přizpůsobení software. Tato unikátní otevřenost řadí EB do kategorie produktů splňující požadavky 4. průmyslové revoluce.

Provázaný s vaším firemním IT prostředím

  • Otevřené programátorské rozhraní pro integraci do dalších firemních řídicích nebo výrobních systémů.
  • Integrace do 3D systémů pro kontrolu kolizí a instalaci kabelových rozvodů za plné kontroly změn.
  • Těsná integrace do ERP systémů SAP a Teamcenter.
  • Přítomnost MS Office nástrojů umožňuje snadnou výměnu dat bez dodatečných rozhraní.
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Další případové studie