Kolejová a transportní doprava

Správná cesta pro váš projekční tým

Projekční software pro kolejová vozidla

Engineering Base (EB) je vysoce efektivní a komplexní řešení pro oblast výroby a modernizace tramvají, lokomotiv a dalších druhů kolejových vozidel. EB podporuje zpracování elektro-dokumentace v projekci, konstrukci a kabeláži. Nabízí tak jedinečné řešení pro kombinaci funkčních požadavků elektroinstalace a geometrických požadavků mechanické konstrukce.

Čemu čelíte

Vysoké očekávání zákazníků pokud jde o výrobní procesy a kvalitu výrobku.

Požadavek na rozdělení projekčních (logická schémata) a konstrukčních (fyzické provedení obvodů) činností.

Spolupráce více projekčních týmů na jednom projektu, často i mezinárodní spolupráce.

Dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly klade důraz na efektivitu práce a pracovních nástrojů.

Globální a politické vlivy nutí společnosti orientovat se na více obchodních trhů najednou.

Zaručení shody s mezinárodními oborovými normami a požadavky drážních úřadů.

Jak Vám platforma EB pomůže?

Engineering Base (EB) jako globální platforma spolupráce: centrální databáze pro spolupráci místních i vzdálených projekčních a konstrukčních týmů.

EB vytváří pro potřeby elektro - projekce jasná a přehledná funkční schémata zapojení s potenciální logikou.

Maximální automatizace projekčních prací: generování svorkovnic, přiřazení vodičů ke kabelu a kabelovým svazkům, výběr kontaktu a mnoho dalších automatik.

Pohodlný import a export dat kabelového svazku s plnou kontrolou změn zabezpečuje efektivní spolupráci s dodavateli a zjednodušuje komunikaci při vytváření dodatečných změn.

Unikátní otevřenost platformy EB umožňuje flexibilní konfiguraci
pro zákazníka bez složitého přizpůsobení software - připraveno
pro 4. průmyslovou revoluci.

Plná kontrola nad provedenými dodatečnými změnami a jejich dopadem za pomocí jedinečné změnové a revizní funkce.

EB plně podporuje práci dle vnitrofiremních nebo odvětvových standardů.

Provázaný s vaším firemním IT prostředím

  • Otevřené programátorské rozhraní pro integraci do dalších firemních řídicích nebo výrobních systémů.
  • Integrace do 3D systémů pro kontrolu kolizí a instalaci kabelových rozvodů za plné kontroly změn.
  • Těsná integrace do ERP systémů SAP a Teamcenter.
  • Přítomnost MS Office nástrojů umožňuje snadnou výměnu dat bez dodatečných rozhraní.
"Vysoká modularita pro dokonalou integraci do vašeho IT"

Další případové studie